Tiền thưởng có thật sự làm tăng hiệu suất công việc

603

Nhóm nghiên cứu đã làm thí nghiệm với hai nhóm người trong việc gắn cây nến vào tường sao cho sáp không chảy xuống bàn (các vật dụng bao gồm cây nến, hộp diêm chứa cây đinh, cây đinh được đặt khuất bên trong). Nhóm 1 được thông báo chỉ tính thời gian để phân thắng thua. Nhóm 2 sẽ được tiền cho ai hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. Kết quả là nhóm 2 chậm hơn nhóm 1 ba phút.

images (19)

Tại sao, tác động của phần thưởng đã thu hẹp sự tập trung của nhóm 2. Khi họ tập trung nhiều hơn vào việc giải quyết vấn đề họ bỏ qua ý tưởng hay. Để khẳng định kết luận này nhóm nghiên cứu tiếp tục lặp lại thí nghiệm, vẫn dùng các vật dụng cũ nhưng lấy đinh ra khỏi hộp và đặt lên bàn, vấn đề mới này là ảnh hưởng đến sự khuyến khích. Lúc này nhóm thưởng tiền lại nhanh hơn.

Kết luận là với những nhiệm vụ vô cùng đơn giản sự khuyến khích cải thiện hiệu quả, đối với các vấn đề cần sự sáng tạo phần thưởng sẽ huỷ hoại khả năng sáng tạo của họ.

Trong thực tế các nhà quản lý cao cấp là những người cần vận dụng sự sáng tạo, tầm nhìn thì lại được phần thưởng tài chính nhiều nhất nhưng những công nhân là người đáng được thưởng để nâng cao năng suất lại là người được thưởng ít nhất.

Trang chủ

Các bài viết về quản trị