12 điểm thay đổi chính của ISO 22000 phiên bản 2018

706

ISO 22000 phiên bản 2018 có những thay đổi quan trọng về cấu trúc và nội dung được tóm tắt trong 12 điểm chính. 

Điều bạn chưa biết về ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 là gì

ISO 22000 Là tiêu chuẩn về Hệ thống an toàn thực phẩm.- Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm. (Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain). 

Phiên bản đầu tiên của ISO 22000 công bố vào năm 2005. Chậm hơn so với các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm khác. Cụ thể là SQF (1994), BRC (1998) và IFS (2003).

ISO 22000 được ban hành muộn trong hệ thống an toàn thực phẩm (HTATTP). Tuy nhiên, 13 năm sau, ISO 22000 là hệ thống được triển khai nhiều nhất trên toàn thế giới. (theo food science and technologies)

Tiêu chuẩn Số lượng tổ chức được chứng nhận
2016 2017
ISO 22000 32.150 32.722
FSSC 22000 v3+4 14.500 17.770
IFS 20.159 22.233
BRC 24.954 26.657

 

Đọc thêm ISO 22000 là gì

Tại sao có sự thành công này

Yếu tố thúc đẩy thành công của ISO 22000 bắt nguồn từ nguyên tắc của các tiêu chuẩn ISO.

Đó là tập hợp các chuyên gia để chia sẻ kiến ​​thức và phát triển các Tiêu chuẩn quốc tế có liên quan, dựa trên thị trường.

ISO là một tổ chức quốc tế độc lập, thành lập năm 1946. Là tổ chức phi chính phủ với sự tham gia của 162 nước khắp thế giới. Các chuyên gia từ hơn 30 quốc gia đã làm việc với bản sửa đổi ISO 22000: 2005.

Một điểm quan trọng khác của ISO 22000 được trình bày trong phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn là:

 • Tất cả các yêu cầu đều được viết chung chung.
 • Được áp dụng cho tất cả các tổ chức trong chuỗi thực phẩm, bất kể quy mô và độ phức tạp.
 • Độc lập, dựa trên sự đồng thuận và khả năng áp dụng rộng rãi

Đó là những nguyên tắc cốt lõi giúp phân biệt ISO 22000 với các hệ thống an toàn thực phẩm khác.

Tiêu chuẩn ISO 22000: 2018, được xuất bản vào tháng 6 năm 2018. Được ủy ban kỹ thuật cập nhật (ISO / TC 34 / SC 17) sau khi bản đầu tiên hơn 10 năm.

Để cập nhật, ISO 22000 không chỉ tích hợp tất cả kinh nghiệm thu được mà còn tuân theo cấu trúc tương tự hệ thống quản lý ISO khác, cấu trúc cấp cao. Những thay đổi chính được trình bày bên dưới.

Mục tiêu của ISO 22000 là gì

 • Hài hòa ở cấp độ toàn cầu về các yêu cầu quản lý ATTP cho các tổ chức trong chuỗi thực phẩm.
 • Đặc biệt cho các tổ chức tìm kiếm một HTATTP tập trung, mạch lạc và tích hợp
 • Yêu cầu tổ chức phải đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý và quy định liên quan đến ATTP thông qua HTATTP.
 • ISO 22000 hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc bằng cách giảm các bệnh truyền qua thực phẩm và hỗ trợ sức khỏe cộng đồng tốt hơn.

Cùng với FSSC 22000, ISO 22000:2018 là một bước quan trọng trong việc ngăn chặn thực phẩm không an toàn cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Bao gồm chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu.

Cấu trúc của ISO 22000:2018 đã thay đổi những gì

ISO 22000 version 2018, các đối tượng khác nhau theo tiêu chuẩn được sắp xếp theo vị trí của chúng trong chu trình PDCA (PLAN-DO-CHECK-ACT).

ISO 22000

Khái niệm về chu trình PDCA, mặc dù không được đề cập trong ISO 22000: 2005, nhưng không phải là mới đối với hệ thống.

Suy nghĩ dựa trên rủi ro được đề cập ngắn gọn vì nó luôn là một đặc điểm của HACCP. Và cũng được giải quyết ở hai cấp độ như PDCA.

Cần tư vấn chuyển đổi phiên bản hoặc ISO 22000, FSSC 22000 mời gọi 0919099777

12 điểm thay đổi chính của ISO 22000 phiên bản 2018

  1. Thay đổi cấu trúc PDCA như trình bày ở trên. Điều này giúp các tổ chức dễ dàng kết hợp ISO 22000 với ISO 9001 hoặc ISO 14001.
  2. Yêu cầu mới về hiểu tổ chức và các bên quan tâm.
  3. Đưa yêu cầu mới về quản lý rủi ro và cơ hội vào tiêu chuẩn. Phân biệt rõ rủi ro ở cấp độ hoạt động là HACCP và ở cấp chiến lược của HTATTP.
  4. Liên kết mạnh mẽ với HACCP -Codex Alimentarius. Một cơ quan liên chính phủ, do FAO và WHO thành lập. Mục đích bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đảm bảo thực hành công bằng trong thương mại thực phẩm.
  5. Phân biệt rõ CCP, Chương trình tiên quyết hoạt động (OPRP) và Chương trình tiên quyết (PRP).
  6. Kế hoạch HACCP và OPRP được đưa vào Kế hoạch kiểm soát mối nguy. OPRP phải xác định các tiêu chí hành động.
  7. Việc xác nhận giá trị sử dụng các biện pháp kiểm soát phải được ghi lại và tiến hành trước khi thực hiện kế hoạch HACCP.
  8. Hệ thống truy xuất nguồn gốc và tình huống khẩn cấp, được đề cập chi tiết ở mục 8.3 và 8.4
  9. Hỗ trợ chế biến, đóng gói và các tiện ích cũng được thêm vào lưu đồ
  10. Đặc tính  nguyên liệu thô, thành phần, bao bì, nguồn gốc  sản phẩm cần được xác định và ghi lại.
  11. Có nhiều khía cạnh khác sẽ được thảo luận trong các cuộc họp xem xét lãnh đạo, chẳng hạn như năng lực của các nhà cung cấp bên ngoài, xem xét rủi ro và cơ hội và hiệu quả của các xem xét rủi ro này, cơ hội cải tiến liên tục, sự phù hợp của các nguồn lực, v.v.
  12. Có một điều khoản mới bao gồm thông tin tài liệu bắt buộc và đánh giá hiệu quả liên quan đến kết quả từ giám sát và xác minh đo lường (9.1)

Trí Phúc

Chi tiết của các điểm thay đổi

12 điểm thay đổi chính của ISO 22000 phiên bản 2018

Đọc thêm hệ thống tài liệu ISO 22000:2018

Đọc thêm FSSC 22000 là gì

dowload tiêu chuẩn ISO 22000:2018 bản tiếng việt tại đây

Xem tiêu chuẩn ISO 2000:2018 song ngữ tại đây