Cách tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp

1505

Mục tiêu của công ty hàng năm là tăng doanh thu và tăng lợi nhuận. Sẽ có nhiều cách thức để thực hiện. Trong bài viết này chỉ ra cách tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp thông qua cải tiến năng suất.

Giảm chi phí có giúp tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp?

Lợi nhuận được xác định cho một công ty bằng ba yếu tố: giá bán, chi phí và số lượng.

Lợi nhuận = (Giá bán – Chi phí) × số lượng

Dựa vào phương trình trên. Để công ty tăng lợi nhuận không thể tăng giá bán, tăng số lượng bán hoặc giảm giá. Việc tăng giá sẽ làm khách hàng từ chối mua hàng. Việc tăng số lượng bán làm tăng thêm các phí phụ trợ. Việc giảm giá chỉ nên áp dụng trong một thời điểm nhất định.

Cách bền vững để tăng lợi nhuận mà các tập đoàn lớn thường làm là tập trung vào việc giảm chi phí.

Giảm chi phí không có nghĩa là cắt giảm chi phí, con người hoặc công việc. Giảm chi phí là loại bỏ lãng phí trong quy trình sản xuất không mang giá trị.

Nghĩa là giảm tồn kho, sản phẩm ít lỗi hơn, ít thời gian chờ đợi hơn. Và như vậy, dẫn đến năng suất cao hơn. Đây là tinh thần thực sự của Kaizen.

Thiết lập việc sử dụng hiệu quả hơn các tài nguyên hiện có bằng cách loại bỏ các chi tiết thừa hoặc không cần thiết không thêm nâng cao giá trị hoặc nâng cao giá trị cho khách hàng. Các công ty có thể hoàn thành mục tiêu này sẽ giảm chi phí và giúp cải thiện lợi nhuận.

Bằng cách nhấn mạnh công thức này, và khuyến khích mọi người tham gia vào việc cải tiến chính là đã góp phần trực tiếp vào sự thành công của công ty.

Cần đào tạo, tư vấn về 5S, kaizen, cải tiến năng suất chất lượng. 

Mời gọi Tel 0919 099 777  Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Các cách tăng năng suất

Làm thế nào để tăng sản lượng là một câu hỏi thường xuyên được đặt ra cho các nhà máy muốn cải tiến năng suất.

Những người tham gia thường trả lời rằng, tăng số lượng công nhân, thêm máy móc, làm việc tăng ca, hoặc làm việc chăm chỉ hơn.

Các cách tăng này nhìn bên ngoài có vẻ hợp lý. Tuy nhiên sẽ tăng thêm chi phí vận hành.

Cách lý tưởng để tăng năng suất là tìm cách sản xuất nhiều sản phẩm chất lượng hơn

Mà vẫn sử dụng con người, máy móc và thời gian hiện có của nhà máy đó.

Trong Kaizen, nên tách biệt công việc cải tiến dựa trên số lượng đầu vào (nhiều máy hơn, nhiều hơn thời gian, nhiều người hơn, v.v.) với chất lượng công việc hoặc phương pháp cải tiến.

Nói cách khác, để tăng năng suất sản xuất cần thúc đẩy thực hiện Kaizen. Nghĩa là loại bỏ lãng phí hoặc các chi tiết không cần thiết trong quy trình hiện có.

Ví dụ

Hiện tại: một công nhân đứng một máy, trong một giờ sản xuất được 100 sản phẩm

Mục tiêu cải tiến: một công nhân đứng một máy, trong một giờ sản xuất được 120 sản phẩm.Để làm được điều này, hãy tìm kiếm các lãng phí hoặc các quy trình, thao tác không mang lại giá trị để loại bỏ nó.

Các loại lãng phí

1.Sản xuất thừa là sản xuất nhiều hơn  so với nhu cầu của thị trường.Tác hại của sản xuất thừa là Cần thêm nhân công, thiết bị. Sử dụng thêm nguyên vật liệu, năng lượng.Tăng thêm dụng cụ chứa. Tăng thêm phương tiện vận chuyển. Tốn diện tích kho.

2.Lãng phí tồn kho: có quá nhiều nguyên vật liệu, bán thành phẩm trong kho.

  1. Lãng phí chờ đợi là thời gian chết không tạo ra sản phẩm, giá trị.

4.Lãng phí hàng lỗi. Bao gồm lỗi nguyên liệu, Sai quy cách, Lỗi kiểm tra, Máy móc chưa được bảo trì, kiểm tra. Con người chưa được đào tạo

5.Lãng phí động tác. Là lãng phí do tìm kiếm công cụ, linh kiện, chờ phê duyệt.

6.Lãng phí gia công. Công đoạn/thao tác thừa bất thường không tạo giá trị

7.Lãng phí thiết bị là mua thiết bị đắt tiền, chi phí mua phụ kiện cao. Thời gian vận hành chưa tối ưu. Không quản lý tốt thiết bị.

8.Lãng phí vận chuyển, bất kỳ chuyển động tay chân không cần thiết, không gắn liền với việc tạo ra sản phẩm.

9.Lãng phí không gian là để những thứ không cần thiết chiếm không gian. Bố trí mặt bằng không hiệu quả. Không gian phía trên chưa tận dụng.

10.Lãng phí sản lượng là sản lượng giảm với cùng lượng nguyên liệu.

Xem thêm Kaizen là gì

Cải tiến năng suất chất lượng