Cải tiến công đoạn sản xuất

1963

Mục tiêu của cải tiến công đoạn sản xuất là tiết kiệm các nguồn lực liên quan đến chi phí, thao tác, năng lượng. ..Đối với một số công ty chưa hiện đại hóa, việc tối ưu các nguồn lực sẵn có là vô cùng thiết.

Cải tiến công đoạn sản xuất không xuất phát từ những gì lớn lao và tốn kém. Chỉ cần tập trung vào các các hoạt động hàng ngày để tìm ra vấn đề cần cải tiến. Đây là một ví dụ cải tiến nhỏ của nhóm tư vấn của công ty Trí Phúc ở nhà máy nhựa.

Tăng năng suất đóng gói can 18 L

Vấn đề trước cải tiến

3 công nhân phải làm các công việc sau đây

 • Kiểm tra sự rò rỉ của thùng
 • Bọc túi nilong vào thùng
 • Buộc 4 thùng thành 1 kiện nhỏ. Chất vào pallet

Các vấn đề bất hợp lý

 • Công nhân ngồi dưới sàn thao tác.
 • Các thùng cần đóng gói chất xung quanh người thao tác. Tồn động công đoạn nhiều dẫn đến chiếm diện tích nhà xưởng.
 • Túi nilong để phía sau ghế ngồi, phải xoay tay để lấy từng túi. Sau đó vò miệng bao và chồng vào can. Thao tác này làm cho công nhân đau khớp vai và ngón tay.
 • Thao tác buộc 4 can đã bọc nilong cần phải xoay và xiết chặt ở 4 góc của mỗi can. Thao tác này phải dùng lực mạnh để xiết, kéo, cột. Các ngón tay sẽ bị đau khi dùng lực mạnh dẫn đến thao tác chậm hơn.
 • Người thao tác phải di chuyển để lấy các vật dụng

Nghiên cứu và đưa ra các giải pháp khắc phục

Nhóm tư vấn cải tiến nhà máy của Trí Phúc đã đo thời gian làm việc của từng công đoạn. Quan sát thói quen và thao tác của từng công nhân kể cả việc di chuyển. Áp dụng các nguyên tắc sau đây để cải tiến:

 • Sử dụng đồng thời hai tay khi thao tác.
 • Giảm số động tác.
 • Thay đổi thứ tự thao tác.
 • Thu nhỏ phạm vi hoạt động của cơ thể.
 • Sắp xếp công cụ để gần nhất người thao tác.
 • Chuyển hướng thao tác theo đường cong.
 • Chiều cao dụng cụ phù hợp với người thao tác.
 • Sử dụng các công cụ rẻ tiền để thay thế sức lao động.

Kết quả cải tiến công đoạn sản xuất

 • Chế tạo bàn thao tác xoay để buộc can.
 • Bọc nilong để ngay tầm với ở bên phải của bàn thao tác.
 • Bọc nilong sẽ giũ mạnh để các miệng bao tự mở ra trước.
 • Sắp xếp lại thứ tự thao tác.
 • Sắp xếp khu vực để sản phẩm chờ đóng gói và sản phẩm đã đóng gói.

Hiệu quả

 • Giảm số công nhân đóng gói từ 3 người xuống 1 người. Tỷ lệ giảm 67%
 • Giảm thời gian để hoàn tất việc đóng gói 4 can -Cycle time (s) từ 103 giây xuống còn 81 giây. Tỷ lệ giảm 21%.
 • Tăng năng suất sản phẩm đóng gói trong 1 ca từ 979 can lên 1.180 can. Tỷ lệ tăng là 21%.
 • Giảm diện tích lưu bán thành phẩm từ 96m2 còn 32 m2. Tỷ lệ giảm 67%.

Nhóm tư vấn của Trí Phúc là những chuyên gia được đào tạo từ tập đoàn Samsung. Chúng tôi luôn đưa ra các giải pháp cải tiến sử dụng từ những nguồn lực có sẵn của nhà máy. Ưu tiên các giải pháp ít tốn kém nhất cho doanh nghiệp.

Các giải pháp cải tiến tập trung vào 3 lĩnh vực.

 • Năng suất.
 • Chất lượng.
 • Kho vận.  
 • 5S.

Khi cần đào tạo, tư vấn cải tiến nhà máy, cải tiến công đoạn sản xuất mời liên hệ

Tel 0919 099 777 Email tuvandaotaotriphuc@gmail.com