Giao tiếp với nhân viên

1275

Khả năng giao tiếp với nhân viên là điều vô cùng quan trọng cho kỹ năng lãnh đạo. Để đảm bảo thông điệp được truyền đạt và hiểu rõ, giảm bớt hệ thống cấp bậc trong cơ cấu nhóm. Để duy trì thông tin hai chiều, hãy yêu cầu nhân viên thường xuyên phản hồi.

giao tiếp với nhân viên

Giao tiếp trực tiếp

Người lãnh đạo truyền đạt thông tin từ trên xuống, cách này không đảm bảo thông điệp đã truyền đạt đúng, rõ hay chưa có bất kỳ phản hồi nào không.

Bất cứ khi nào có thể, hãy truyền đạt thông điệp một cách trực tiếp, đảm bảo nhân viên đã hiểu rõ điều bạn muốn.

Giao tiếp ở tất cả các cấp độ

Để đảm bảo thông điệp được truyền đạt và những hành động được thực hiện và quá trình truyền đạt thông tin từ trên xuống cần được kiểm tra bằng những thông tin phản hồi từ dưới lên.

Hãy dành càng nhiều thời gian với nhân viên ở tất cả các cấp, cho họ biết rõ là bạn cần sự phản hồi và sẵn sàng lắng nghe và đáp lại.

Nên nhớ rằng, những ý kến hay có thể đến từ bất kỳ cấp nào, và không chỉ có hạn chế trong phạm vi lãnh đạo.

Hãy tận dụng thực tế là những người khác đều biết rõ lĩnh vực công việc của họ và có thể đóng góp cho những vấn đề liên quan.

Giao tiếp là lắng nghe nhân viên

Hãy khuyến khích mị người trở nên cởi mở và trung thực bằng cách thể hiện rằng bạn đánh giá cao và sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp.

Cách tốt tốt nhất là trò chuyện chần tình, hãy khẳng định rằng thông tin mang tính tiêu cực cũng được xem là cơ hội tốt để tiến bộ, bạn phải đảm bảo nhân viên không bị đe dọa hoặc lo sợ bất cứ hậu quả xấu nào khi họ đưua ra những lời phê bình.

Lời khuyên

  1. Nếu tất cả các phản hồi đều tích cực, có thể bạn không được báo cáo toàn bộ sự thật
  2. Hãy đón nhận sự hiểu nhầm về những gì bạn đang cố gắng đạt được

Theo Lãnh đạo hiệu quả

Trang chủ

Các bài viết về kỹ năng