Thúc đẩy sự thay đổi

1003

Thay đổi là điều cần thiết để thành công trong tương lai. Khi tìm cách dẫn đầu sự thay đổi, bạn sẽ giúp công ty duy trì tính cạnh tranh và phát triển, tạo cơ hội cho mọi người làm phong phú thêm cho nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân.

Đừng sợ mình khác biệt, nếu mọi người trong nghề đều chỉ hạn chế theo những kiểu mẫu nhất định, hãy tìm cách thay đổi để khách hàng hưởng ứng. Nên khuyến khích nhân viên đưa ra những ý tưởng về sự thay đổi và đưa cả nhóm tham gia vào quá trình hoạch định và triển khai những chương trình thay đổi.

thay đổi
Chuyên môn càng giỏi, bạn càng có nhiều quyền lực

 

Đánh giá những vai trò lãnh đạo then chốt

Những Vai Trò Lãnh Đạo Then Chốt Cách Thực Hiện Vai Trò
Chuyên gia: hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực của mình
  • Nâng cao kiến thức trong lĩnh vực cụ thể của mình
  • Nên sử dụng chuyên môn để cải thiện khả năng kỹ thuật và sức mạnh công nghệ trong những lĩnh vực quan trọng
Nhà quản lý: Đảm bảo các quá trình hoạt động một cách trơn tru
  • Giảm thiểu công việc giấy tờ, thiết lập những hệ thống tiên tiến nhằm tang tính hiệu quả
  • Quy định các quy tắc, hệ thống, ranh giới và giá trị để đảm bảo kiểm soát hiệu quả
Quản lý nhân sự: Đặt ưu tiên cao nhất vào nhân viên và đào tạo họ
  • Tin và hành động theo nguyên tắc thành công hình thành từ việc quản lý con người một cách hiệu quả
  • Tìm cách phát hiện bầu không khí cởi mở, làm việc với mọi người và vì mọi người một cách công bằng
Nhà chiến lược: Tư duy dài hạn và hướng đến tương lai
  • Luôn lập kế hoạch trước, vạch ra những chiến lược và mục tiêu cho thành công trong tương lai
  • Tập trung có tính hệ thống và mục tiêu mà công ty muốn vươn đến và cách thức để đạt được mục tiêu này

 

Theo Lãnh đạo hiệu quả