Hình ảnh lớp Văn hóa công sở

654

Ngày 8-9/8/2014 Phối hợp với Phòng nội vụ Quận Bình Thủy, công ty Tư Vấn Đào Tạo Trí Phúc đã tổ chức lớp Văn hóa công sở cho Công chức Quận Bình Thủy.

Lớp học cung cấp các kiến thức về giao tiếp giữa đồng nghiệp và người dân thông qua các hoạt động thảo luận và trãi nghiệm trò chơi để người học tự rút ra vấn đề.