Hình ảnh lơp Kiểm soát nóng giận trong giao tiếp

643

Lớp Kiểm soát nóng giận trong giao tiếp  Ngày 9/8/2014 được chia sẻ bởi Chị Trường Sơn từ Trung tâm làm giàu thế giới nội tâm.

Nội dung

  • Điều gì khiến bạn nổi nóng?
  • Tác hại của việc nóng giận đối với sức khỏe, cảm xúc
  • Các kiểu diễn đạt của nóng giận
  • Các phương pháp kiềm chế nóng giận, ổn định trạng thái bình an