Yếu tố tạo nên một nhóm làm việc hiệu quả

4135

Làm việc theo nhóm là nền tảng cho tất cả các phương thức quản lý thành công. Quản lý tốt các nhóm làm việc là thách thức lớn nhưng rất thú vị đối với bất kỳ nhà quản lý nào dù chỉ mới bắt đầu hay đã có nhiều kinh nghiệm.

yếu tố tạo một nhóm hiệu quả

Một nhóm làm việc đúng nghĩa là một lực lượng năng động, luôn thay đổi và đầy sức sống, được hình thành từ một số người cùng làm việc với nhau. Các thành viên trong nhóm cùng thảo luận các mục tiêu, đánh giá các ý tưởng, đưa ra quyết định và làm việc theo những mục tiêu đã định

Làm việc nhóm trên tinh thần hợp tác

Tất cả các nhóm đều có chung đặc điểm là

  • Khả năng lãnh đạo tốt và hiệu quả
  • Khả năng hành động kịp thời theo các quyết định
  • Tự do trao đổi
  • Nắm vững kỹ thuật và kỹ năng cần thiết để hoàn thành dự án được giao
  • Đặt ra những chỉ tiêu cụ thể để nhóm hướng tới
  • Tìm đúng sự cân bằng giữa những người cùng làm việc với nhau vì mục tiêu chung của nhóm

Phân tích các nhiệm vụ của nhóm

Các nhóm có từ 2-25 người, quy mô hoạt động phải phù hợp với hình thức tổ chức mà ở đó mỗi thành viên đều thực hiện tốt công việc được giao.

Có 3 hình thức cơ bản để thực hiện

  • Đối với những công việc hoạt động theo quy trình lặp đi lặp lại và trở nên quen thuộc, mỗi thành viên cần có vai trò cố định và độc lập để hoàn thành công việc
  • Đối với những công việc đòi hỏi có sự sang tạo , ngoài những thành viên có vai trò cố định, các thành viên còm làm việc theo nhiều cách thức khác nhau nhưng cũng thống nhất giống như khi tạo ra những sản phẩm mới
  • Đối với những việc đòi hỏi có sự sang tạo và những đóng góp cá nhân, cần có người làm việc gần gũi giống như những đối tác hợp tác. Phong cách này thường phổ biến trong cách thức quản lý cấp cao.

Lời khuyên

Mỗi thành viên cần đóng góp một điều gì đó cho nhóm

Cẩn trọng khi xây dựng mục tiêu của nhóm và nghiêm túc thực hiện mục tiêu đó

Theo Quản lý nhóm

Trang chủ

Các bài viết kỹ năng