Biểu đồ quá trình ra quyết định

835

Biểu đồ quá trình ra quyết định (PDPC- Process Decision Program Chart). Là một  trong 7 Công cụ QC mới. Giúp đưa ra các phòng ngừa cho các vấn đề có thể xảy ra khi thực hiện một dự án. Cũng như đưa ra các biện pháp đối phó để ngăn chặn hoặc khắc phục giúp hoàn thành mục tiêu.

Khi nào nên sử dụng Biểu đồ quá trình ra quyết định

 • Trước khi thực hiện một kế hoạch, đặc biệt khi kế hoạch lớn và phức tạp
 • Khi kế hoạch phải hoàn thành đúng tiến độ
 • Triển khai kế hoạch dự phòng cho các dự án có rủi ro cao.
 • Đối với quy trình hoặc dự án mới.
 • Khi cái giá của sự thất bại cao

Các lĩnh vực có thể sử dụng PDPC

 • Nghiên cứu, phân tích
 • Kỹ thuật
 • Quản lý dự án
 • Sản xuất
 • Tiếp thị và bán hàng
 • Phục vụ và hỗ trợ
 • Quản lý thay đổi.

Các bước lập sơ đồ PDPC

 • Xác định mục tiêu cần đạt
 • Xác định các tùy chọn có sẵn
 • Xác định các điều kiện có thể xảy ra
 • Các biện pháp đối phó khả thi
 • Lựa chọn các biện pháp khả thi

Cần đào tạo 5S, 7 Công cụ Qc, Kaizen, cải tiến năng suất chất lượng mời gọi 

Tel 0919 099 777 Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Tham khảo ví dụ vẽ biểu đồ quá trình ra quyết định chuẩn bị thuyết trình trong hội nghị.

Bước 1

Mục tiêu hoàn thành buổi thuyết trình trong hội nghị

Bước 2

 • Lựa chọn các cách khả thi để đạt mục tiêu gồm
 • Xe để đến địa điểm
 • Sử dụng máy tính xách tay để thuyết trình
 • Sử dụng máy chiếu

Bước 3

 • Các nguyên nhân có thể gây thất bại cho các tùy chọn ở bước 2
 • Xe đến địa điểm có thể hỏng, tắt đường.. làm xe không đến đúng giờ
 • Máy tính: không tìm thấy tệp thuyết trình, máy tính bị trục trặc
 • Máy chiếu: máy chiếu không khởi động được

Bước 4

 • Các biện pháp phòng ngưa với vấn đề trên
 • xe hỏng: thuê xe, taxi
 • không tìm thấy tệp trình bày: sử dụng usb
 • máy tính hỏng: có một máy khác dự phòng
 • máy chiếu không khởi động: dùng bảng trắng, tivi, máy chiếu dự phòng

Bước 5

Lựa chọn các biện pháp phòng ngừa

Cần cân nhắc các tiêu chí về chi phí, thời gian, tính khả thi.. để lựa chọn phương án phù hợp.

Cần đào tạo 5S, 7 Công cụ Qc, Kaizen, cải tiến năng suất chất lượng mời gọi 

Tel 0919 099 777 Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Xem thêm 7 công cụ QC mới (7 new QC tool)

Biểu đồ mũi tên Arrow Diagram

Biểu đồ tương đồng Affinity Diagram

Biểu đồ quan hệ Relation diagram

Biểu đồ cây Tree diagram

Biểu đồ phân tích dữ liệu ma trận MDAC

Biểu đồ quá trình ra quyết định PDPC

Sơ đồ ma trận Matrix Diagram