Sơ đồ ma trận

2027

Sơ đồ ma trận giúp người quản lý dự án hình dung, đánh giá các mối quan hệ phức tạp. Từ đó có thể đưa ra quyết định tốt hơn và giữ cho dự án đi đúng hướng. Đây là một trong 7 công cụ QC mới.

Sơ đồ ma trận là gì (Matrix Diagram)

Sơ đồ ma trận là một công cụ lập kế hoạch và quản lý dự án được sử dụng để phân tích và hiểu mối quan hệ giữa các tập dữ liệu.

Sơ đồ là một bảng cho phép phân tích các tập dữ liệu để cải thiện việc ra quyết định. Thể hiện bản chất và cường độ của liên kết giữa các cặp của hai hoặc nhiều bộ đối tượng. Sự liên kết sau đó được minh họa trong mỗi ô bằng một số. hoặc một ký hiệu, trong đó hai phần tử gặp nhau trong ma trận.

Các loại thông tin có thể phân tích trong một sơ đồ ma trận

 • Dữ liệu
 • Chức năng
 • Các khái niệm
 • Mọi người
 • Vật liệu
 • Thiết bị, dụng cụ
 • hành động

Hình dạng ma trận sẽ phụ thuộc vào số phần tử muốn so sánh.

Khi nào nên sử dụng Matrix Diagram

Bất cứ khi nào cần xác định và đánh giá mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều bộ dữ liệu. Đặc biệt hữu ích khi cần hiểu mối quan hệ nhân quả hoặc triển khai chức năng chất lượng. (Quality Function Deployment -QFD).

Các ứng dụng phổ biến của phân tích ma trận

 • Xác định nguyên nhân của các vấn đề
 • Yêu cầu phù hợp với thông số kỹ thuật
 • Phân bổ nguồn lực dựa trên nhu cầu hoặc năng lực
 • So sánh các giải pháp khả thi
 • Xác định các cơ hội cải tiến
 • Xem xét mức độ đáp ứng các yêu cầu

Cần đào tạo 5S, 7 Công cụ Qc, Kaizen, cải tiến năng suất chất lượng mời gọi 

Tel 0919 099 777 Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Các loại biểu đồ ma trận

Có năm loại biểu đồ ma trận cơ bản. Dưới đây chúng tôi đề cập đến mỗi loại là gì và khi nào nên sử dụng nó.

Sơ đồ ma trận hình chữ L

Là loại đơn giản và phổ biến nhất. Nó so sánh hai bộ dữ liệu trong một bảng hai chiều.

Dữ liệu so sánh hàng với cột trong cùng một bảng. Kết quả là mối quan hệ giao nhau giữa hàng và cột.

Bạn cũng có thể kiểm đếm điểm số và ghi chú tổng số ở các hàng cuối cùng để giúp xếp hạng hoặc ưu tiên các mục trong biểu đồ.

Sử dụng sơ đồ hình chữ L khi bạn cần so sánh hai nhóm hoặc một nhóm với chính nó.

Sơ đồ ma trận hình chữ Y

Biểu đồ hình chữ Y liên kết ba nhóm mục có liên quan với nhau theo một vòng tròn. Nghĩa là A ← → B← →C← → A. Các mối quan hệ này được mô tả trong một sơ đồ hình tròn.

Sử dụng ma trận chữ Y khi bạn cần so sánh ba nhóm có liên quan chặt chẽ với nhau.

Ví dụ mối quan hệ giữa ca, nhiệm vụ và vị trí với các mức độ mạnh, trung bình, yếu.

Sơ đồ ma trận hình chữ C

Biểu đồ hình chữ C, giống như ma trận hình chữ Y so sánh ba bộ dữ liệu. Tuy nhiên, ma trận hình chữ C liên kết ba nhóm đồng thời trong sơ đồ khối ba chiều.

Sử dụng ma trận hình chữ C khi bạn cần so sánh đồng thời ba nhóm.

Ví dụ: con người, sản phẩm và quy trình trong một nhà máy.

Sơ đồ ma trận hình chữ T

Là hai ma trận hình chữ L được nối với nhau bằng một danh sách. Ma trận này cho phép bạn so sánh một danh sách với hai nhóm khác. Sẽ rất hữu ích khi có hai nhóm câu hỏi riêng biệt về một nhóm cốt lõi.

Sử dụng khi cần so sánh hai nhóm có liên quan đến một danh sách chính.

Sơ đồ ma trận hình chữ X

Ma trận hình chữ X rất hữu ích để so sánh hai cặp danh sách bổ sung. Tương tự như chữ T nhưng mở rộng để bao gồm một bộ dữ liệu bổ sung.

Kết quả là một sơ đồ có trục X và Y tạo thành hình chữ thập hoặc hình chữ “X”. ĐỂ so sánh tổng số bốn nhóm dữ liệu. Mỗi trục có liên quan đến các nhóm liền kề với nó. Nhưng không liên quan đến nhóm đối diện với nó.

Sử dụng sơ đồ hình chữ X khi bạn cần so sánh bốn nhóm.

Cách xây dựng biểu đồ ma trận

Thực hiện theo các bước sau để bắt đầu tiến hành phân tích ma trận.

1. Xác định mục đích của bạn

Trước khi bắt đầu cần xác định mục tiêu là cần thu thập thông tin nào để phân tích.

Điều này sẽ tốt để định hướng loại dữ liệu cần có và loại ma trận.

2. Lập nhóm

Tiếp theo, cần chọn người bạn muốn trong nhóm. Chọn thành viên có thời gian và chuyên môn phù hợp nhất để đạt được mục tiêu đề ra. Những người này phải hiểu các tập dữ liệu và có thể liên kết các danh sách với nhau.

Hãy nhớ rằng phân tích ma trận có thể là một dự án tốn nhiều thời gian. Vì vậy điều quan trọng là nhóm của bạn có thể cam kết thực hiện nhiệm vụ.

Xác định và thu thập các tập dữ liệu

Xác định dữ liệu nào nên được so sánh, dữ liệu nào là quan trọng nhất để cung cấp thông tin chuyên sâu chính xác và có ý nghĩa.

Hãy cẩn thận trong quá trình này để tránh bất kỳ sai lệch nào có thể làm sai lệch kết quả của bạn.

Chọn loại ma trận thích hợp

Ma trận bạn sử dụng để phân tích dữ liệu tùy thuộc vào mục tiêu của bạn là gì. Xem phần bên trên để xác định loại sơ đồ nào phù hợp nhất với tập dữ liệu.

Xác định cách so sánh dữ liệu của bạn

Xác định cách so sánh dữ liệu và ký hiệu nào sẽ sử dụng để ghi chú ma trận.

Chẳng hạn như so sánh các mối quan hệ dựa trên sức mạnh (tức là mạnh, trung bình, yếu).  Hoặc một số yếu tố khác như ảnh hưởng hoặc trách nhiệm. Làm thế nào bạn sẽ đánh dấu những mối quan hệ trên ma trận?

Cần đào tạo 5S, 7 Công cụ Qc, Kaizen, cải tiến năng suất chất lượng mời gọi 

Tel 0919 099 777 Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Ghi lại các mối quan hệ ma trận

Đây là bước cốt lõi của phân tích ma trận. Dành thời gian của bạn và làm việc một cách có phương pháp qua từng ô. So sánh cẩn thận từng tập hợp các mối quan hệ dựa trên các quy tắc nêu trong Bước 5.

Đảm bảo có sự đồng thuận về từng quyết định và ghi lại mọi cuộc thảo luận khi phân tích. Tài liệu có thể giúp bạn khi bạn xem lại các lựa chọn của mình và hoàn thiện biểu đồ.

7. Xem xét và rút ra kết luận

Khi phân tích hoàn tất, xem lại ma trận để đánh giá và đưa ra kết luận dựa trên kết quả.

Mặc dù quá trình phân tích ma trận có thể tốn nhiều thời gian. Nhưng khoản đầu tư này rất đáng để nỗ lực. Sơ đồ ma trận giúp hiểu các yếu tố, biến số và mối quan hệ ảnh hưởng đến dự án.  Để bạn có thể đưa ra quyết định tốt hơn.

Xem thêm 7 công cụ QC mới (7 new QC tool)

Biểu đồ mũi tên Arrow Diagram

Biểu đồ tương đồng Affinity Diagram

Biểu đồ quan hệ Relation diagram

Biểu đồ cây Tree diagram

Biểu đồ phân tích dữ liệu ma trận MDAC

Biểu đồ quá trình ra quyết định PDPC