Biểu đồ quan hệ Relation diagram

6017

Biểu đồ quan hệ Relation diagram là một trong 7 công cụ QC mới. Được phát triển để sắp xếp dữ liệu bằng lời nói theo sơ đồ.

Biểu đồ quan hệ Relation diagram là gì

Còn được gọi là: biểu đồ quan hệ giữa các mối quan hệ (interrelationship diagraph), biểu đồ mạng (network diagram).

Biến thể: biểu đồ ma trận.

Biểu đồ mối quan hệ qua lại được định nghĩa là một công cụ lập kế hoạch quản lý mới. Mô tả mối quan hệ giữa các yếu tố trong một tình huống phức tạp. Cho thấy mối quan hệ nguyên nhân và kết quả. Mục đích chính của nó là giúp xác định các mối quan hệ không dễ nhận ra.

Biểu đồ là một công cụ để xác định nguyên nhân gốc rễ của một vấn đề nào đó. Nhưng nó chủ yếu được sử dụng để xác định các mối quan hệ logic trong một tình huống vấn đề phức tạp và khó hiểu. Đây chính là điểm mạnh của dạng biểu đồ này nhằm tăng khả năng hình dung mối quan hệ.

Mối quan hệ giữa các nhóm có thể giúp phân tích các liên kết tự nhiên giữa các khía cạnh khác nhau của một tình huống phức tạp.

Khi nào sử dụng biêu đồ mối quan hệ

 • Khi cố gắng hiểu mối liên hệ giữa các ý tưởng hoặc mối quan hệ nguyên nhân và kết quả. Như khi xác định một lĩnh vực có tác động lớn nhất để cải thiện.
 • Khi một vấn đề phức tạp đang được phân tích để tìm nguyên nhân.
 • Khi một giải pháp phức tạp đang được triển khai.
 • Sau khi tạo biểu đồ mối quan hệ , sơ đồ xương cá hoặc sơ đồ cây để khám phá đầy đủ hơn các mối quan hệ của các ý tưởng
 • Trong phân tích nguyên nhân gốc rễ, đặc biệt đối với:
  • Hiểu các khía cạnh khác nhau của vấn đề được kết nối với nhau như thế nào.
  • Xem các mối quan hệ giữa vấn đề và các nguyên nhân có thể có của nó để có thể được phân tích thêm.

Các thiết lập biểu đồ quan hệ

Vật liệu cần thiết: Ghi chú hoặc thẻ dính, bề mặt giấy lớn, bút đánh dấu và băng dính.

 1. Xác định vấn đề mà Biểu đồ mối quan hệ giữa các bên sẽ khám phá. Viết nó lên một tấm thiệp hoặc tờ giấy dính và đặt nó ở trên cùng của bề mặt làm việc.
 2. Suy nghĩvề vấn đề và viết chúng vào thẻ hoặc ghi chú. Nếu một công cụ khác đi trước công cụ này. Hãy lấy ý tưởng từ sơ đồ mối quan hệ, hàng chi tiết nhất của sơ đồ cây hoặc các nhánh cuối cùng trên sơ đồ xương cá . Nếu hữu ích, hãy sử dụng những ý tưởng này làm điểm xuất phát và động não các ý tưởng bổ sung.
 3. Đặt từng ý tưởng một trên bề mặt làm việc và hỏi, “Ý tưởng này có liên quan đến bất kỳ ý tưởng nào khác không?”. Đặt ý tưởng có liên quan gần ý tưởng đầu tiên. Để khoảng trống giữa các thẻ để cho phép vẽ mũi tên sau này. Lặp lại cho đến khi tất cả các thẻ nằm trên bề mặt làm việc.
 4. Mỗi ý tưởng, hãy hỏi, “Ý tưởng này có gây ra hoặc ảnh hưởng đến ý tưởng khác không?”. Vẽ các mũi tên từ mỗi ý tưởng đến những ý tưởng gây ra hoặc ảnh hưởng. Lặp lại câu hỏi cho mọi ý tưởng.
 5. Phân tích sơ đồ:
  • Đếm mũi tên vào và ra cho mỗi ý tưởng. Viết số đếm ở dưới cùng của mỗi hộp. Những ý tưởng có nhiều mũi tên nhất là ý tưởng chính.
  • Lưu ý ý tưởng nào có mũi tên đi (từ) chủ yếu. Đây là những nguyên nhân cơ bản.
  • Lưu ý ý tưởng nào có mũi tên đến (đến) chủ yếu. Đây là những tác động cuối cùng cũng có thể rất quan trọng cần giải quyết.

Hãy nhớ rằng, số lượng mũi tên chỉ là một chỉ số, không phải là một quy tắc tuyệt đối. Đảm bảo kiểm tra xem các ý tưởng có ít mũi tên hơn có phải là ý tưởng chính hay không. Vẽ các đường đậm xung quanh các ý chính.

Tạo biểu đồ mối quan hệ để phân tích nguyên nhân gốc rễ

 1. Xác định các yếu tố cần phân tích cho các mối quan hệ có thể có. Gắn nhãn các yếu tố này bằng cách sử dụng các định nghĩa ngắn gọn và cô đọng.
 2. Vẽ các yếu tố trên một biểu đồ trống lên bảng trắng, tốt nhất theo một hình gần tròn.
 3. Đánh giá tác động của từng yếu tố và yếu tố nào bị tác động bởi nó và minh họa các mối quan hệ bằng cách sử dụng các mũi tên.
 4. Sau khi tất cả các mối quan hệ đã được đánh giá. Đếm số lượng mũi tên chỉ vào/ra khỏi mỗi yếu tố và biểu thị thông tin này trên sơ đồ.
 5. Tùy thuộc vào số lượng mũi tên trỏ theo mỗi hướng cho một yếu tố. Nó có thể đóng một trong hai vai trò:
  • Điều khiển (nhiều mũi tên đi ra xa hơn vào) hoặc
  • Chỉ báo (nhiều mũi tên vào hơn là đi ra).
 1. Khi tiếp tục phân tích nguyên nhân gốc rễ, các trình điều khiển hình thành điểm bắt đầu.

Hình  Biểu đồ mối quan hệ qua lại

Cần đào tạo 5S, 7 Công cụ Qc, Kaizen, cải tiến năng suất chất lượng mời gọi 

Tel 0919 099 777 Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

VÍ DỤ 1 biểu đồ mối quan hệ Relation diagram

Một nhóm hỗ trợ máy tính đang lên kế hoạch cho một dự án lớn: thay thế máy tính lớn. Nhóm đã vẽ một Biểu đồ mối quan hệ các yếu tố liên quan đến dự án này.

“Dự án thay thế máy tính” là thẻ xác định vấn đề. Các ý tưởng là một hỗn hợp của các bước hành động. Các vấn đề, kết quả mong muốn và các tác động ít mong muốn được xử lý. Tất cả những ý tưởng này được vẽ sơ đồ. Khi các câu hỏi được hỏi về các mối quan hệ và nguyên nhân, hỗn hợp các ý tưởng bắt đầu tự phân loại.

Sau khi tất cả các mũi tên được rút ra, các vấn đề chính đã trở nên rõ ràng. Chúng được phác thảo bằng những đường nét đậm.

 • Phần mềm mới – New software có một mũi tên vào và sáu mũi tên ra.
 • Cài đặt máy tính lớn mới- Intall new mainframe có 1 mũi tên vào và 4 mũi tên ra. Cả hai ý kiến ​​đều là nguyên nhân cơ bản.
 • “Dịch vụ bị gián đoạn- service interruption và “tăng chi phí xử lý – increased proceed cost đều có ba mũi tên vào. Nhóm đã xác định chúng là những tác động chính cần tránh.

VÍ DỤ 2

Bộ phận thiết kế của một công ty sản xuất tủ công nghiệp bị bộ phận sản xuất liên tục yêu cầu sửa đổi thiết kế vì các vấn đề sản xuất thực tế.

Hai thành viên của mỗi bộ phận gặp nhau để tìm nguyên nhân và cách giải quyết. Họ định nghĩa các vấn đề như sau:

(a) sản xuất tạo ra những thay đổi xấu đối với thiết kế.

(b) thiết kế không thực tế để thực hiện.

Họ đặt các thẻ vấn đề ở hai bên khu vực làm việc và bắt đầu Suy nghĩ về các nguyên nhân có thể xảy ra, cùng hướng tới nhau.

Ban đầu, mỗi bộ phận tập trung vào lĩnh vực khiếu nại của họ. Sau đó họ làm việc cùng nhau, và bắt đầu tìm thấy những điểm chung. Sự hiểu biết lẫn nhau của họ được cải thiện hơn nữa khi họ bắt đầu thêm các liên kết nhân quả.

Kết quả là, một nhóm đặc nhiệm đa chức năng đã phát triển cho một vòng đời sản phẩm. Với sự tham gia của tất cả các bộ phận. Điều này bao gồm các cuộc họp liên chức năng và các yêu cầu đào tạo.

 

Xem thêm 7 công cụ QC mới (7 new QC tool)

Biểu đồ mũi tên Arrow Diagram

Biểu đồ tương đồng Affinity Diagram

Biểu đồ cây Tree diagram

Biểu đồ phân tích dữ liệu ma trận MDAC

Biểu đồ quá trình ra quyết định PDPC

Sơ đồ ma trận Matrix Diagram