Biểu đồ cây Tree diagram

5686

Biểu đồ cây Tree diagram là một trong 7 công cụ QC mới. Được phát triển để sắp xếp dữ liệu bằng lời nói theo sơ đồ.

Biểu đồ cây Tree diagram là gì

Còn được gọi là: sơ đồ hệ thống, phân tích cây, cây phân tích, sơ đồ phân cấp

Sơ đồ cây là một công cụ QC mới. Mô tả thứ bậc các nhiệm vụ và công việc cần thiết để hoàn thành và đạt được mục tiêu.

Sơ đồ cây bắt đầu với một mục phân nhánh thành hai hoặc nhiều hơn. Sơ đồ hoàn thiện có hình dáng giống với một cái cây, với một thân cây và nhiều nhánh.

Nó được sử dụng để chia các danh mục rộng thành các cấp độ chi tiết tốt hơn và mịn hơn. Phát triển sơ đồ cây giúp bạn chuyển tư duy của mình từng bước từ khái quát đến chi tiết.

Cần đào tạo, tư vấn 5S, Kaizen, Cải tiến năng suất chất lượng, mời gọi

Tel 0919 099 777 Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Khi nào sử dụng biểu đồ cây Tree diagram

 • Khi một vấn đề cần giải quyết ở mức độ chi tiết cụ thể.
 • Khi phát triển các hành động để thực hiện một giải pháp hoặc kế hoạch khác.
 • Khi phân tích chi tiết các quy trình
 • Khi thăm dò nguyên nhân gốc rễ của vấn đề
 • Khi đánh giá các vấn đề triển khai cho một số giải pháp tiềm năng
 • Sau khi biểu đồ mối quan hệđã phát hiện ra các vấn đề chính
 • Là một công cụ giao tiếp, để giải thích chi tiết cho người khác

Cách lập Biểu đồ cây Tree diagram

 1. Phát triển một tuyên bố về mục tiêu, dự án, kế hoạch, vấn đề hoặc bất cứ điều gì đang được nghiên cứu. Viết nó ở trên cùng (đối với cây thẳng đứng) hoặc ngoài cùng bên trái (đối với cây nằm ngang) bề mặt làm việc của bạn.
 2. Đặt một câu hỏi sẽ dẫn bạn đến cấp độ chi tiết tiếp theo như:
  • Đối với một mục tiêu, kế hoạch hành động hoặc cấu trúc phân tích công việc, hãy hỏi: “Những nhiệm vụ nào phải được thực hiện để hoàn thành điều này?” hoặc “Làm thế nào điều này có thể được thực hiện?”
  • Để phân tích nguyên nhân hãy hỏi: “Điều gì gây ra điều này?”, “Tại sao điều này xảy ra?”.
 3. Brainstorming tất cả các câu trả lời có thể. Nếu một biểu đồ mối quan hệ giữa các bên đã được thực hiện trước đó. Các ý tưởng có thể được lấy từ đó. Viết mỗi ý vào một dòng bên dưới (đối với cây thẳng đứng) hoặc bên phải (đối với cây ngang) câu lệnh đầu tiên. Hiển thị liên kết giữa các tầng bằng các mũi tên.
 4. Kiểm tra “cần và đủ”. Tất cả các vật phẩm ở cấp độ này có cần thiết cho người ở cấp độ trên không?. Nếu tất cả các mục ở cấp độ này đều có mặt hoặc đã hoàn thành, liệu chúng có đủ cho một mục ở cấp độ trên không?.
 5. Mỗi phát biểu ý tưởng mới trở thành chủ đề, mục tiêu hoặc tuyên bố vấn đề. Đối với mỗi câu hỏi, hãy đặt lại câu hỏi để khám phá mức độ chi tiết tiếp theo. Tạo một cấp câu lệnh khác và hiển thị mối quan hệ với cấp ý tưởng trước đó bằng các mũi tên. Thực hiện kiểm tra “cần và đủ” cho từng nhóm mục.
 6. Tiếp tục chuyển mỗi ý tưởng mới thành một câu chủ đề và đặt câu hỏi. Không dừng lại cho đến khi bạn đạt đến các yếu tố cơ bản: các hành động cụ thể có thể tiến hành. Các thành phần không thể chia cắt, nguyên nhân gốc rễ.
 7. Thực hiện kiểm tra “cần và đủ” của toàn bộ sơ đồ. Có phải tất cả các mục cần thiết cho vật kính?. Nếu tất cả các mục đã có mặt hoặc đã hoàn thành, liệu chúng có đủ cho mục tiêu không?.

Xem thêm 7 công cụ QC mới (7 new QC tool)

Biểu đồ mũi tên Arrow Diagram

Biểu đồ tương đồng Affinity Diagram

Biểu đồ quan hệ Relation diagram

Biểu đồ phân tích dữ liệu ma trận MDAC

Biểu đồ quá trình ra quyết định PDPC

Sơ đồ ma trận Matrix Diagram