Kiến thức an toàn thực phẩm

1649

Đào tạo kiến thức an toàn thực phẩm sẽ giúp chủ cơ sở và những người trực .tiếp tiếp xúc với thực phẩm có được những kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi đó giúp nhân viên chủ động phòng tránh rủi ro. để đảm bảo an toàn trong quá trình sàn xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm.

Cấp giấy chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm của cơ quan thẩm quyền.

Căn cứ Thông tư 13/2020/TT-BCT, Nghị định 155/2018/ND-CP,  Nghị Định 123/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ việc tố chức .thi và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Việc xác nhận đã đào tạo kiến thức ATTP cho nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất,. kinh doanh thực phẩm sẽ do doanh nghiệp tự tổ chức và được chủ cơ sở xác nhận.

Như vậy Bộ Y Tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn sẽ không thực hiện việc kiểm tra,. cấp giấy xác nhận kiến thức  ATTP cho các tổ chức,. cá nhân sán xuất kinh doanh thực phẩm.

Hướng dẫn doanh nghiệp tự thực hiện tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Bưóc 1: Doanh nghiệp chuẩn bị tài liệu tập huấn kiến thức ATTP và gửi cho nhân viên tự học hoặc. có thể tổ chức lớp đào tạo hướng dẫn trực tiếp cho nhân viên tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tùy thuộc vào loại sản phẩm thuộc cơ quan nào quản. lý mà doanh nghiệp nên lựa chọn tài liệu cho phù hợp. Doanh nghiệp có thể tải bộ câu hỏi kiến thức tập huấn tại đường link sau:

  • Quyết Định số 1390/QĐ-BCT đối với sản phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương.
  • Quyết định số 37/QĐ-ATTP và Quyết định số 216/QĐ-ATTP đối với sản phẩm thuộc quản lý của Bộ Y Tế.
  • Quyết định 381/QĐ-QLCL đối với sán phấm thuộc quàn lý của Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn.

Bưóc 2: Tiến hành lập quyết định về việc tổ chức thi xác nhận tập huấn kiến thức ATTP. Dựa trên bộ câu hỏi có sẵn ( bước 1),. doanh nghiệp chọn lọc câu hỏi để soạn thành bộ đề thi chính thức.

Bước 3: Tổ chức thi xác nhận kiến thức ATTP cho nhân viên trực tiếp tham gia sàn xuất, kinh doanh.

Bước 4: Hội đồng tổ chức thi tiến hành chấm điểm, tổng kết kết quả thi xác nhân kiến thức ATTP cho nhân viên.

Bước 5: Những nhân viên có kết quả kiểm tra đạt sẽ được doanh nghiệp xác nhận. đã được tập huấn kiến thức ATTP, sau đó, lập danh sách tổng hợp hoàn chỉnh.

Ghi chú

  • Đối với doanh nghiệp thuộc Bộ công thương quản lý, giấy xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP doanh nghiệp dùng biểu mẫu tại thông tư số 13/2020/TT-BCT.

Đối với doanh nghiệp thuộc Bộ Y Tế và Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn quản lý chưa có thông tư quy định về biểu mẫu. Do đó doanh nghiệp có thể tự lập biểu mẫu giấy xác nhận tập huấn .kiến thức về ATTP và chủ cơ sở cơ sở ký xác nhận.

Trí Phúc đã soạn thành video bài giảng kiến thức an toàn thực phẩm.

Cho người trực tiếp sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Bộ y tế ban hành. Doanh nghiệp có thể xem tại đây.

Bài 1. Các mối nguy về an toàn thực phẩm

 

Bài 2: Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm

Bài 3: Phương pháp đảm bảo an toàn thực phẩm

Bài 4: Thực hành vệ sinh tốt

Bài 5: Luật an toàn thực phẩm

Bài 6: Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn -HACCP-

 

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 

Cần tư vấn HACCP, FSSC 22000, ISO 22000. Mời liên hệ 0919 099 777