Các yêu cầu của FSSC 22000

732

Các doanh nghiệp đang có dự định xây dựng hệ thống an toàn thực phẩm để xuất khẩu. Các yêu cầu của FSSC 22000 là các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000 và tiêu chuẩn ISO 22002-1. Bao gồm các nội dung như bên dưới.

Các yêu cầu của ISO 22000

 • Có Chính sách An toàn Thực phẩm tổng thể cho tổ chức của bạn, do lãnh đạo cao nhất phát triển.
 • Đặt ra các mục tiêu sẽ thúc đẩy các công ty của bạn nỗ lực tuân thủ chính sách này.
 • Lập kế hoạch và thiết kế hệ thống quản lý và tài liệu hóa hệ thống.
 • Lưu trữ hồ sơ về hiệu suất của hệ thống.
 • Thành lập nhóm cá nhân đủ điều kiện để thành lập Đội an toàn thực phẩm.
 • Xác định các thủ tục giao tiếp để đảm bảo giao tiếp hiệu quả với các địa chỉ liên hệ quan trọng bên ngoài công ty (cơ quan quản lý, khách hàng, nhà cung cấp và những người khác) và liên lạc nội bộ hiệu quả.
 • Có một kế hoạch khẩn cấp
 • Tổ chức các cuộc họp xem xét của ban lãnh đạo để đánh giá hiệu suất của FSMS
 • Cung cấp đầy đủ các nguồn lực để vận hành hiệu quả FSMS bao gồm nhân viên được đào tạo và có trình độ phù hợp, đủ cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc thích hợp để đảm bảo an toàn thực phẩm
 • Tuân theo các nguyên tắc HACCP
 • Thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc để xác định sản phẩm
 • Thiết lập hệ thống hành động khắc phục và kiểm soát sản phẩm không phù hợp
 • Duy trì một quy trình được lập thành văn bản để xử lý việc thu hồi sản phẩm
 • Điều khiển các thiết bị giám sát và đo lường
 • Thiết lập và duy trì và chương trình kiểm toán nội bộ
 • Liên tục cập nhật và cải tiến Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm

Yêu cầu chương trình tiên quyết trong ISO / TS 22002-1 và ISO / TS 22002-4

 • Xây lắp và bố trí nhà xưởng
 • Bố trí mặt bằng và không gian làm việc
 • Tiện ích – không khí, nước, năng lượng
 • Xử lý chất thải
 • Tính phù hợp của thiết bị, làm sạch và bảo trì
 • Quản lý vật liệu đã mua
 • Các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm chéo
 • Làm sạch và khử trùng
 • Kiểm soát sâu bệnh
 • Vệ sinh nhân viên và trang thiết bị cho nhân viên
 • Làm lại
 • Thủ tục thu hồi sản phẩm
 • Kho bãi
 • Thông tin sản phẩm

Các yêu cầu bổ sung của FSSC 22000

 • Đánh giá các điểm yếu về gian lận thực phẩm – VACCP
 • Đánh giá các mối đe dọa về phòng vệ thực phẩm- TACCP

xem FSSC 22000 phiên bản 5.1

Cần đào tạo, tư vấn FSSC 22000, mời gọi Tel 0919 099 777. Email tuvandaotaotriphuc@gmail.com