Cải tiến sản xuất

1794

Cải tiến sản xuất là cải tiến công đoạn đang có nhiều lãng phí hoặc cần nâng cao năng suất. Chỉ cần tập trung vào các các hoạt động hàng ngày để tìm ra vấn đề cần cải tiến.

Mục đích của cải tiến sản xuất

 • Rút ngắn thời gian sản xuất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.
 • Tăng sản lượng, giảm chi phí nhờ loại bỏ các lãng phí trong quá trình sản xuất.
 • Tối đa hóa năng lực sử dụng của thiết bị
 • Giảm tỷ lệ hàng lỗi
 • Giảm tỷ lệ tồn kho, tăng diện tích sử dụng của kho

Sau đây là một ví dụ của cải tiến sản xuất. Giải pháp đưa ra rất đơn giản tuy nhiên vấn đề là không ai nhận ra sự bất thường để cải tiến.

Vấn đề cần cải tiến

 • Một công đoạn lắp ráp sản phẩm có trên một bàn dài có 22 người thao tác. Mỗi bên 11 người ngồi đối diện nhau. Khoảng cách giữa 2 người cùng bên là 30cm.
 • Trung bình mỗi người ráp được 60 sản phẩm/người/ca
 • Sản phẩm tồn ở công đoạn này là 100 sản phẩm/ca

Các vấn đề bất hợp lý

 • Do khoảng cách giữa hai người ngồi quá gần nên gây khó khăn cho việc thao tác
 • Thao tác giữa các nhân viên chưa thống nhất dẫn đến tồn công đoạn trước và sau
 • Công cụ thao tác đặt nơi chưa thuận tiện dẫn đến làm chậm thao tác

Giải pháp cải tiến sản xuất

 • Bố trí người ngồi theo hình ziczac.
 • Chọn người thao tác nhanh nhất làm chuẩn và chuẩn hóa thao tác cho các nhân viên khác.
 • Sắp xếp công cụ thuận lợi với người thao tác.

Hiệu quả cải tiến

 • Giảm số người trên công đoạn lắp ráp từ 22 người còn 16 người. Tỷ lệ cải tiến giảm 27%
 • Tăng số lượng sản phẩm lắp ráp người/ca từ 60 cái lên 80 cái. Tỷ lệ cải tiến tăng 33%
 • Giảm số lượng sản phẩm tồn trên công đoạn từ 100 cái còn 5 cái. Tỷ lệ cải tiến giảm 95%
 • Giảm thao tác bắn vít từ 14 giây/sản phẩm xuống còn 11 giây. Tỷ lệ cải tiến giảm 21.4%.

Tóm lại.

Khi nhân công giảm đi, số lượng sản phẩm tăng lên đồng nghĩa với chi phí sản xuất giảm xuống. Nếu tính ra tiền từ việc bố trí lại số nhân công giảm đi 6 người. Với mức lương tối thiểu là 5.000.000/tháng, Công ty đã tiết kiệm tối thiểu 360.000.000 /năm cho giải pháp này.

Khi cần đào tạo, tư vấn cải tiến nhà máy, cải tiến công đoạn sản xuất mời liên hệ

Tel 0919 099 777 Email tuvandaotaotriphuc@gmail.com