Kỹ năng huấn luyện nhân viên-p2

929

Mục đích của việc huấn luyện nhân viên

Thông qua việc huấn luyện, người quản lý có thể giải phóng thêm thời gian dành cho mình, nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên và năng lực sản xuất của tổ chức. Hãy đào tạo và ủy nhiệm nhân viên nhiều hơn và đồng thời giám sát ít hơn để thúc đẩy năng suất làm việc và phát huy tiềm năng của họ.

Huấn luyện nhân viên

Huấn luyện nhân viên để giao phó công việc nhiều hơn

Những người quản lý hướng tới thành công trong tương lai sử dụng việc huấn luyện để phát triển các kỹ năng và thái độ tích cực của nhân viên. Duy trì thành tích là một nỗ lực, hãy phát triển do vậy hãy chuẩn bị đầu tư thời gian vào sự phát triển con người. Một khi bạn thấy tự tin vào kỹ năng của đội ngũ nhân viên của mình và đã phát triển một mối quan hệ tốt xây dựng trên lòng tin, bạn có thể bắt đầu giao phó một số trách nhiệm cho họ.

Huấn luyện nhân viên để phát huy tiềm năng

Những câu hỏi nghiên cứu và phản hồi có tính đóng góp sẽ động viên nhân viên biết về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Hãy giúp nhân viên phát triển thế mạn và khai thác những kỹ năng mới để họ có thể đối đầu với những thử thách.

Hãy huấn luyện nhân viên học hỏi từ cả thành công lẫn thất bại. Khi năng lực và sự tự tin tăng lên, lòng tự trọng của họ cũng tăng lên và họ sẽ chủ động hơn trong việc đáp ứng những mục tiêu đề ra. Hơn nữa, bằng cách sử dụng tất cả khả năng của họ và thể hiện tiềm năng cao nhất, cả đội ngũ của bạn cũng có lợi.

huan luyen nhan vien

Lời khuyên

  • Hãy đầu tư ngắn hạn vào con người để thu hoạch lợi ích dài hạn
  • Sử dụng các khóa huấn luyện để tăng năng suất và hiệu quả công việc
  • Xác định, động viên và tin tưởng vào sức mạnh và kỹ năng hiện tại trong đội ngũ nhân viên của bạn
  • Hãy xem việc huấn luyện là một trong những việc ưu tiên
  • Hãy phát triển nhân viên bằng cách giao việc để tận dụng khả năng của họ
  • Hãy nói cho nhân viên biết việc huấn luyện có hiệu quả như thế nào
  • Đừng trì hoãn việc huấn luyện cho đến khi không có việc gì tốt hơn để làm
  • Đừng giao việc gì mà bạn không thích làm
  • Đừng sợ tốn thời gian vào việc huấn luyện

Theo Huấn luyện nhân viên

Trang chủ

Các bài viết kỹ năng