Kỹ năng thương lượng- P6

484

Chương trình thương lượng

Chương trình phải được các bên tham gia thương lượng thảo luận và thống nhất những nội dung cần thiết và loại bỏ những nội dung thừa trước khi cuộc thương lượng chính thức bắt đầu.

thuong-luong-can-tho6

Để phát thảo chương trình thương lượng hiệu quả cần chú ý một số luận điểm sau

Xác định chính thức những điều cần bàn

  • Tác động đến nội dung cần thảo luận thông qua những vấn đề được ưu tiên
  • Mỗi nội dung cần ấn định khoảng thời gian thương lượng
  • Bản dự thảo chương trình nên gởi trước cho các bên tham gia
  • Những tài liệu bổ sung phải gởi kèm với chương trình
  • Các chương trình thương lượng quan trọng thỉnh thoảng phải thảo luận lại nội dung chi tiết.

Đồng ý chương trình thương lượng

Nếu bạn nhân một chương trình thương lượng từ phía đối phương, hãy phân tích chương trình này và điều chỉnh chiến lược sao cho phù hợp. Bên lập chương trình là bên có quan tâm lớn nhất đến cuộc thương lượng và thường đề nghị phát biểu trước. Vì vậy bạn có thể sắp xếp lại thứ tự phát biểu sao cho có lợi cho bạn. Nếu chương trình thương lượng được thông báo bằng điện thoại, đối phương muốn bạn không kịp chuẩn bị theo thông báo chính thức đó, nghiên cứu tất cả thông tin và thăm dò đối phương về những thay đổi mà bạn muốn.

Lập thời gian biểu cho chương trình thương lượng

Trong một số cuộc thương lượng, thời gian bị giới hạn cho một lịch trình dày đặc của những người tham gia ngồi vào bàn thương lượng cho đến khi đạt được thỏa thuận. Luôn đặt ra những mốc thời gian để kết thúc cuộc họp và lịch trình thảo luận phải phù hợp với giới hạn thời gian này.

Lời khuyên

  • Cố gắng đưa ra một chương trình thương lượng chi phối toàn bộ nội dung cuộc họp
  • Nên đến cuộc họp sớm để giữ tư thế chủ động và thoải mái
  • Dự thảo chương trình bằng từ ngữ đơn giản và phân bổ thời gian đủ để thảo luận cho từng vấn đề

Theo Kỹ năng thương lượng

Trang chủ

Các bài viết kỹ năng