Kỹ năng xác định tầm nhìn

4037

Con người thường cảm thấy dễ dàng hơn khi nhìn lại quá khứ so với hướng về tương lai, nhưng kỹ năng lãnh đạo hiệu quả và truyền cảm hứng phải bắt đầu bằng tầm nhìn dài hạn.

xác định tầm nhìn

Hãy xác định tầm nhìn về điểm cần vươn đến trong một kế hoạch dài hạn và lòng nhiệt huyết biết nhìn xa trông rộng của bạn sẽ khuyến khích người khác hướng đến tương lai.

Phát triển tầm nhìn

Tầm nhìn là một mục tiêu cho tương lai, dù ở bất kỳ cấp nào, từ nhóm đến phòng ban hay công ty. Để phát triển tầm nhìn, hãy xác định bạn muốn đạt được điều gì trong tương lai, và so sánh nó với tình hình hiện tại.

Hãy phát thảo những điều cần thiết để út ngắn khoảng cách, từ việc tang thêm nhân viên hoặc đào tạo đến việc mua lại công nghệ mới. Là người lãnh đạo, bạn phải xem xét tất cả những bước đi cần thiết để thực hiện hóa tầm nhìn đã định.

Lời khuyên

  1. Hãy viết tham vọng của mình ra giấy và định kỳ điều chỉnh lại
  2. Nếu tầm nhìn của bạn dường như không thể đạt được, việc đơn giản nhất là hãy tang cường nổ lực của chính mình.

Tạo ra những người có tầm nhìn chiến lược

Bất kỳ tổ chức nào cũng có thể được phân chia thành ba nhóm người

  1. Những người có tầm nhìn chiến lược
  2. Những người thực dụng
  3. Những người bảo thủ

Nhóm bảo thủ sẽ dẫn dắt chống lại sự thay đổi, trong khi nhóm thực dụng là người đi theo chứ không phải người dẫn đầu.

Bạn cần sự quan tâm của những người thực dung về những bằng chứng, dữ kiện, số liệu và sự gắn kết những người bảo thủ với những giá trị không thay đổi.

Nhưng cả hai nhóm này cần được cổ vũ bởi lãnh đạo , những người có tấm nhìn chiến lược. Việc yêu cầu người thực dụng và người bảo thủ tham gia vào việc hoạch đinh thay đổi có thể khiến họ dần trở nên sẵn sàng chia sẻ tầm nhìn hơn.

Thể hiện tầm nhìn

Tầm nhìn cần được diễn đạt thành những phát biểu nhằm truyền đạt nhận thức rõ ràng về mục đích lâu dài và những nguyên tắc nền tảng.

Khi tạo ra một phát biểu như vậy, hãy tự hỏi xem liệu những người đọc nó có thể đưa ra cách hiểu thực tế về ngành kinh doanh mà bạn đang tham gia, sự lãnh đạo của bạn sẽ dẫn đến đâu và cách thức để vươn đến đó không.

Điều đó yêu cầu sự tập trung vào ba khía cạnh, khách hàng, người phục vụ khách hàng và phương cách hoạt động luôn được cải tiến để làm cho dịch vụ trở nên hoàn hảo.

Hãy là một người phê bình nghiêm khắc nhất đối với tầm nhìn của chính mình.

Lời khuyên

  1.  Hãy diễn đạt tầm nhìn và sứ mạng một cách ngắn gọn, rõ ràng và có tính kiên quyết
  2. Chuyển lời phát biểu của bạn cho người khác kiểm tra trước khi bạn hoàn thiện chúng

 Theo Lãnh đạo hiệu quả

Trang chủ

Các bài viết về kỹ năng