Phát triển sự cộng tác nhóm

1453

Để nhóm làm việc có hiệu quả, một số vai trò phải được thực thi với tinh thần tập thể chứ không độc lập. Vai trò của lãnh đạo là phát triển một nhóm cùng nhau suy nghĩ và hành động trong đó lợi ích của cá nhân và nhóm được cân bằng.

phân nhóm

Phân chia trách nhiệm trong nhóm

Một nhóm làm việc hiểu quả phải gồm những người có thể đóng nhiều vai trò quan trọng, ngoài những kỹ năng mà họ dành cho những nhiệm vụ vơ bản của nhóm. Với tư cách là một nhà lãnh đạo, hãy đảm bảo rằng tất cả những vai trò này đều được thực hiện tốt. Khi tổ chức nhóm, hãy phân công nhiệm vụ cho những người có tài năng và tiến hành đào tạo nếu thấy cần thiết.

Phát triển những kỹ năng lãnh đạo nhóm

Để trở thành một lãnh đạo nhóm hiệu quả, cần phải

 1. Đảm bảo thành viên trong nhóm làm việc theo mục tiêu chung và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm
 2. Phê bình nên mang tính xây dựng và đảm bảo rằng việc tốt được khen ngợi.
 3. Liên tục giám sát hoạt động của thành viên nhóm bằng sự phản hồi
 4. Liên tục khuyến khích và tiếp thu những ý tưởng mới
 5. Luôn theo đuổi chuẩn mực cao nhất về việc thực thi nhiệm vụ từ các thành viên
 6. Phát triển những kỹ năng cá nhân và tập thể của nhóm và tìm cách tang cường chúng bằng cách đào tạo và tuyển dụng

Những vai trò chủ yếu của nhóm

 1. Điều phối viên: tổ chức và tập hợp toàn bộ công việc của nhóm
 2. Giám sát: giám sát và phân tích hiệu quả của nhóm
 3. Người đưa ra ý tưởng: Khuyến khích sức sáng tạo của nhóm
 4. Người thực hiện: đảm bảo các hoạt động của nhóm được thực hiện suông sẻ
 5. Đối ngoại: phụ trách những mối quan hệ ngoài nhóm
 6. Điều tra viên: Đảm bảo duy trì được những chuẩn mực cao
 7. Người xây dựng nhóm: phát triển tinh thần làm việc tập thể

Những nhóm đa kỹ năng

Nhóm  có thể hoạt động tốt trong tình huống mà mỗi thành viên đều có nhiệm vụ cụ thể và không làm công việc nào khác.

Nhưng trong nhiều trường hợp bạn cần phải trở nên linh hoạt hơn, đó chính là lúc việc đa nhiệm trở nên quan trọng. Các nhóm hoạt động tốt hơn khi mọi người hiểu được công việc của nhau.

Hãy phân bổ thời gian cho thành viên trong nhóm làm việc với những người khác. Ví dụ, nhân viên tiếp thị ngồi cũng kỹ sư để gặp gở khách hàng, điều này sẽ mở rộng cảm nhận cũng như kỹ năng và thúc đẩy sự hợp tác trong công việc.

Lời khuyên

 1. Thúc đẩy tính hiệu quả của nhóm bằng cách đào tạo cho các thành viên những kỹ năng mới
 2. Khuyến khích cạnh tranh giữa các ý tưởng, chứ không phải của cá nhân.

Theo Lãnh đạo hiệu quả

Trang chủ

Các bài viết kỹ năng