Quy định chỉ tiêu vi sinh vật trong thực phẩm xuất khẩu

32

Các chỉ tiêu vi sinh để thẩm định và kiểm tra xác nhận các quy trình HACCP.  Cũng như các biện pháp kiểm soát vệ sinh khác. Quy định chỉ tiêu vi sinh vật trong thực phẩm xuất khẩu được đặt ra để xác định ngưỡng cho phép. Nếu vượt ngưỡng, thực phẩm đã bị nhiễm bởi vi sinh vật quy định trong tiêu chí đó.

Quy định chỉ tiêu vi sinh vật trong thực phẩm xuất khẩu của Codex Alimentarius

Codex đưa ra các chỉ tiêu vi sinh đối với thực phẩm.  Xác định mức độ chấp nhận của sản phẩm hoặc lô thực phẩm. Dựa trên việc có hay không sự hiện diện của vi sinh vật cũng như số lượng của chúng. Bao gồm cả ký sinh trùng, độc tố hoặc chất chuyển hóa trên một đơn vị.  (Khối lượng, thể tích, diện tích, hoặc theo lô hàng).

Nói chung, các cơ quan quản lý hoặc nhà sản xuất có thể sử dụng các chỉ tiêu vi sinh. Để phân biệt giữa nguyên liệu, thành phần, sản phẩm hoặc lô được chấp nhận hay không. Codex Alimentarius cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các chỉ tiêu vi sinh.  Trong việc kiểm tra xác nhận hoặc thẩm định tính hiệu quả của các kế hoạch HACCP.

Tham khảo các tiêu chuẩn codex

Quy định của Liên minh châu Âu

Quy định của Ủy ban (EC) số 2073/2005 về các chỉ tiêu vi sinh đối với thực phẩm. Gồm cả độc tố và chất chuyển hóa của chúng.

Chúng bao gồm Salmonella, Listeria monocytogenes, Cronobacter sakazakii, Stotoylococcal enterotoxin và Histamine trong các loại thực phẩm cụ thể.

Các chỉ tiêu vi sinh này đều được xây dựng dựa trên Codex Alimentarius. Nhà sản xuất phải đảm bảo thực phẩm tuân thủ các chỉ tiêu vi sinh liên quan theo như quy định.

Quy định yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các xét nghiệm phù hợp với các chỉ tiêu vi sinh. Để thẩm định hoặc kiểm tra xác nhận rằng các quy trình đang hoạt động chính xác. Dựa trên các nguyên tắc HACCP và thực hành vệ sinh tốt nhất.

Quy định chỉ tiêu vi sinh vật trong thực phẩm xuất khẩu của Mỹ

Thực ra, không có tiêu chuẩn vi sinh đồng nhất trong hệ thống an toàn thực phẩm của Hoa Kỳ. Tiêu chuẩn có thể không áp dụng do sai khác lớn trong các sản phẩm và quy trình chế biến.

Thay vào đó, FDA và FSIS cung cấp các tài liệu hướng dẫn. Bào gồm chỉ tiêu vi sinh đối với một số loại thực phẩm nhất định. Để nắm được những điều căn bản ta có thể tham khảo cuốn sách Bad Bug của FDA từ năm 2012. Cung cấp rất nhiều thông tin về các vi sinh vật gây bệnh do thực phẩm.

FSIS đã phát triển tài liệu hướng dẫn về Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella và Trichinella.

FDA đang trong quá trình cập nhật tài liệu hướng dẫn, thiết lập một bộ khung tài liệu hài hòa hơn. Nhằm giải quyết các mối nguy sinh học trong thực phẩm. FDA cũng đang hướng tới việc cung cấp hướng dẫn phân tích nguy cơ và kiểm soát phòng ngừa dựa trên rủi ro đối với thực phẩm của con người (FDA 2018).

FDA đã xây dựng các hướng dẫn chính sách tuân thủ cho các loại sản phẩm. Mô tả các chính sách về việc tuân thủ và đưa ra các tiêu chí cụ thể mà nhà sản xuất phải đáp ứng.

Tham khảo chỉ tiêu vi sinh trong thực phẩm của Việt nam

Cần tư vấn đào tạo HACCP 2020, nâng cấp HACCP, ISO 22000, FSSC 22000 mời gọi

Tel 0919 099 777 Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com