Quy định thu hồi và triệu hồi thực phẩm không an toàn

149

Quy định thu hồi và triệu hồi thực phẩm không an toàn là yêu cầu bắt buộc. Trong trường hợp này nhà sản xuất phải hợp tác với các cơ quan quản lý có liên quan.

Định nghĩa thu hồi và triệu hồi

Thu hồi là loại bỏ một sản phẩm thực phẩm khỏi thị trường. Mặc dù thực phẩm này đã được bán nhưng chưa đến tay người tiêu dùng.

Triệu hồi được thực hiện khi sản phẩm đã đến tay khách hàng. Và chưa có các biện pháp phù hợp để đảm bảo việc bảo vệ sức khỏe ở mức độ cao.

Quy định thu hồi và triệu hồi của Codex

Cần phải có những biện pháp hiệu quả để đảm bảo việc triệu hồi nhanh chóng. Và toàn bộ các loại thực phẩm không an toàn đã bán ra thị trường. Ngoài ra, nếu một sản phẩm đã bị thu hồi vì gây nguy hiểm tức thời cho sức khỏe.

Thì các sản phẩm khác được sản xuất trong điều kiện tương tự. Có khả năng gây ra các mối nguy tương tự cho sức khỏe cộng đồng. Phải được đánh giá về độ an toàn và sau đó cũng cần phải được thu hồi.

Các nguyên tắc cũng bao gồm yêu cầu thông báo công khai về các mối nguy hiện có. Các sản phẩm bị triệu hồi phải được giám sát cho đến khi bị tiêu hủy. Được sử dụng với mục đích khác ngoài việc dùng cho người. Hoặc được xác định an toàn cho người tiêu dùng hoặc được xử lý lại để đảm bảo an toàn.

Quy định của EU

Được quy định trong Luật Thực phẩm chung của EU. Nghĩa vụ triệu hồi sản phẩm thực phẩm khỏi thị trường được áp dụng nếu:

Thực phẩm được sản xuất coi là không tuân thủ các yêu cầu an toàn thực phẩm

Thực phẩm có trên thị trường, nhưng không còn nằm trong sự kiểm soát của doanh nghiệp thực phẩm.

Quy trình thu hồi và triệu hồi phải đủ các bước nhằm thông báo và hợp tác với các cơ quan quản lý. Ngay cả khi doanh nghiệp chỉ nghi ngờ rằng thực phẩm không thích hợp để sử dụng.

Cần tư vấn, đào tạo HACCP, ISO 22000, FSSC 22000.

Mời gọi 0919 099777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Quy định thu hồi và triệu hồi thực phẩm không an toàn của Mỹ

Trước FSMA, tất cả các vụ triệu hồi thực phẩm do FDA quản lý là tự nguyệntrừ trường hợp sữa bột trẻ em. Kể từ khi có FSMA, FDA được yêu cầu triệu hồi bắt buộc đối với thực phẩm nào do FDA quản lý. Gồm tất cả các thực phẩm trong nước và nhập khẩu trừ thịt, thịt gia cầm và các sản phẩm trứng. Tuy nhiên, ngoài trường hợp sữa bột trẻ em. FDA phải tuân theo quá trình ba bước trước khi yêu cầu triệu hồi. Như Xác định mối đe dọa có đầy đủ bằng chứng cụ thể.

Cho cơ hội để triệu hồi sản phẩm một cách tự nguyện trước khi yêu cầu triệu hồi bắt buộc. Cho công ty cơ hội để kháng nghị quyết định triệu hồi.

Năm 2003, FDA đã ban hành hướng dẫn triệu hồi đối với các công ty bao gồm cả triệu hồi tự nguyện và bắt buộc.

Quy trình triệu hồi bao gồm đệ trình hồ sơ triệu hồi cho FDA. Thông báo công khai và đánh giá việc triệu hồi. Triệu hồi thịt và gia cầm là tự nguyện, xuất phát từ nhà sản xuất hoặc nhà phân phối. Đôi khi theo yêu cầu của Dịch vụ Kiểm tra và An toàn Thực phẩm (FSIS).

Tuy nhiên, nếu một công ty từ chối triệu hồi sản phẩm của mình. FSIS có thẩm quyền pháp lý để tạm giữ và thu giữ bất kỳ sản phẩm nào trên thị trường.

Trong trường hợp triệu hồi thực tế, FSIS thông báo rộng rãi trong công chúng. Thông tin triệu hồi gửi đến các cơ quan truyền thông ở các khu vực được phân phối. Và thông tin này cũng được đăng trên trang web của FSIS.

Đọc thêm Tiêu chuẩn HACCP