Quy định truy xuất nguồn gốc thực phẩm

150

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm là một công cụ lưu trữ hồ sơ. Cho phép theo dõi sản phẩm trong tất cả các quá trình cho đến khi đến tay người tiêu dùng.

Truy xuất nguồn gốc (TXNG) đã trở thành một yêu cầu pháp lý ở hầu hết các nơi trên thế giới. TXNG không tự tăng mức độ ATTP. Nhưng đóng góp vào hiệu quả của hệ thống ATTP nếu được kết hợp với HACCP.

Các quy định về truy xuất nguồn gốc

Codex Alimentarius

Theo CAC / GL 60-2006, công cụ TXNG phải có khả năng xác định, tại bất kỳ giai đoạn cụ thể nào của chuỗi thực phẩm.  Phù hợp với mục tiêu của hệ thống kiểm định và chứng nhận thực phẩm.

CAC xem truy xuất nguồn gốc là một yêu cầu bắt buộc đối với một số doanh nghiệp thực phẩm.

ví dụ:

(1) Quy tắc thực hành về phòng ngừa và hạn chế nhiễm Aflatoxin trong các loại hạt cây (CAC / RCP 59-2005). (2) Quy tắc thực hành phòng ngừa và hạn chế nhiễm Aflatoxin trong hạt đậu phộng (CAC / RCP 55-2004)\.

(3) Nguyên tắc và hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro vi sinh (CAC / GL 63-2007).

Quy đinh truy xuất nguồn gốc của EU

Theo Luật Thực phẩm chung của EU, Quy định (EC) số 178/2002.  TXNG là khả năng theo dõi một loại thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, động vật nuôi làm thực phẩm hoặc các chất bổ sung vào thực phẩm hay thức ăn chăn nuôi trong tất cả các giai đoạn sản xuất, chế biến và phân phối.

Do đó, cần hệ thống TXNG để đảm bảo có thể xác định được bất kỳ nhà cung cấp nào.  Hoặc bất kỳ doanh nghiệp nào cung cấp sản phẩm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi. Theo đó, việc ghi nhãn và nhận dạng sản phẩm không thể thiếu của hệ thống TXNG.

Ngoài luật thực phẩm của EU. Các yêu cầu TXNG được thiết lập trong luật pháp EU. Hoặc quy định đối với một số loại thực phẩm gồm thịt bò, cá và thực phẩm biến đổi gen.

Quy định (EC) số 1760/2000 thiết lập một hệ thống nhận dạng và đăng ký động vật họ trâu bò. Và liên quan đến việc dán nhãn thịt bò và các sản phẩm thịt bò.

Quy định (EC) số 1420/2013 và Quy định (EU) số 1379/2013 về tổ chức thị trường các sản phẩm thủy sản và nuôi trồng thủy sản.

Quy định (EC) số 1830/2003 về khả năng truy xuất nguồn gốc và ghi nhãn trên thực phẩm biến đổi gen. Và khả năng TXNG của sản phẩm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc biến đổi gen

Quy định truy xuất nguồn gốc tại Mỹ

Các nhà sản xuất, chế biến và bán lẻ phải có hệ thống TXNG. Được áp dụng như là một phần của Đạo luật An ninh y tế và sẵn sàng đối phó với khủng bố sinh học năm 2002.

Đạo luật này đòi hỏi nhà sản xuất và chế biến có khả năng theo dõi một bước sau và một bước trước trong chuỗi cung ứng. Các nhà bán lẻ phải có khả năng theo dõi một bước trước.

FSMA chỉ đạo FDA xây dựng một hệ thống giúp tăng cường khả năng của FDA. Để theo dõi và truy xuất cả thực phẩm trong nước và nhập khẩu không đạt yêu cầu.

Cụ thể, FDA, cùng với USDA và các cơ quan nhà nước, được chỉ đạo thành lập các dự án thí điểm. Để khám phá và đánh giá các phương pháp xác định người tiếp nhận thực phẩm như là một biện pháp phòng ngừa hoặc kiểm soát dịch bệnh bùng phát gây ra từ thực phẩm.

Để hỗ trợ truy tìm các sản phẩm. FSMA cũng yêu cầu FDA thiết lập các yêu cầu lưu trữ hồ sơ đối với thực phẩm có nguy cơ cao được giao cho doanh nghiệp thực phẩm.

Theo “Truy xuất nguồn gốc giao thương Liên bang cho các sản phẩm chăn nuôi”. Quy tắc USDA được công bố vào ngày 9 tháng 1 năm 2013. Về việc vật nuôi di chuyển giữa các tiểu bang, trừ khi được miễn trừ cụ thể. Phải được định danh chính thức và kèm theo giấy chứng nhận kiểm tra thú y hoặc tài liệu liên quan khác. Các loại động vật gồm gia súc, bò rừng, ngựa, gia cầm, cừu, dê, lợn và hươu nai nuôi nhốt. Hướng dẫn bổ sung hiện có về truy xuất nguồn gốc dịch bệnh do động vật.

Cần tư vấn đào tạo HACCP 2020, nâng cấp HACCP, ISO 22000, FSSC 22000 mời gọi

Tel 0919 099 777 Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com