Quy tắc làm cho cuộc họp vui vẻ

1045

Nhiều buổi họp nhàm chán đã làm cho bạn cảm thấy mất thời gian và không muốn tham gia, cần phải thay đổi để làm cho không khí trở nên thú vị hơn

quy tăc làm cuộc hop vui ve

Có một công ty để nhân viên thận trọng trong lời nói nên trước mỗi cuộc họp phát cho họ 5 đồng, mỗi lần phát biểu là mất 1 đồng, khi hết tiền thì không nói thêm gì nữa. Làm thế có thể khiến họ thận trọng nhưng mặt trái của nó là làm họ dè dặt thậm chí họ không muốn nói.

Và đây là lời khuyên, tìm mọi cách để cuộc họp trở nên vui vẻ, vui vẻ có nghĩa là làm cho mọi người hết chán nản, làm cho mọi người là chính họ và nhận được sự đóng góp của bản thân họ. Hài hước tức là để cho mọi người chia sẻ những điều khiến họ buồn cười mà không bị ai trách mắng.

Hài hước là cho phép mọi người kể chuyện hay các giai thoại vui để làm cho mọi người cùng vui. Hài hước cũng có nghĩa là bạn phải mềm dẻo để ghi nhận những gợi ý của người khác trong mức có thể.

Người quản lý tự tin chính là người rất mềm dẻo, linh hoạt bởi họ luôn thoải mái, vui vẻ và tự tin. Người quản lý bảo thủ thì luôn lo sợ vì họ cảm thấy không an toàn và hay sử dụng những quy tắc cứng nhắc để che dấu sự thiếu tự tin của học.

Theo Những quy tắc quản lý

Trang chủ

Các bài viết kỹ năng