Văn hoá công sở

391

Ngày 05/07/2015  Công ty TNHH TV ĐT Trí Phúc đã tổ chức lớp Văn hoá công sở cho Lãnh đạo công chức Quận Ô Môn

Do TS Dương Thị Vân tập huấn

Hình ảnh của lớp học

van hoa cong so

20150705_154947

van hoa cong so