7 nguyên tắc của HACCP trong quản lý an toàn thực phẩm

1445

Tiêu chuẩn HACCP dùng để phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn, là một hệ thống được quốc tế công nhận để giảm nguy cơ trong an toàn thực phẩm. Để thực hiện HACCP, cần hiểu rõ 7 nguyên tắc HACCP.

Các mối nguy

Hệ thống HACCP được yêu cầu các mối nguy tìm ẩn phải được xác định và kiểm soát tại điểm cụ thể trong quy trình. Điều này bao gồm các mối nguy sinh học, mối nguy hóa học và mối nguy vật lý.

Bất kỳ công ty nào liên quan đến sản xuất, chế biến hoặc xử lý  sản phẩm thực phẩm. Đều được sử dụng tiêu chuẩn HACCP để giảm thiểu hoặc loại bỏ các mối nguy ATTP trong sản phẩm.

7-nguyen-tac-haccp

Nhận thức về bệnh do thực phẩm ngày càng tăng và mối quan tâm trong toàn ngành đang thúc đẩy việc sử dụng các chương trình chứng nhận dựa trên nền tảng của HACCP. Tiêu chuẩn HACCP dựa trên 7 nguyên tắc  HACCP khi thực hiện như sau:

7 nguyên tắc HACCP

Nguyên tắc 1: Phân tích mối nguy

Nguyên tắc 2: Xác định các điểm kiểm soát tới hạn

Nguyên tắc 3: Thiết lập giới hạn cho các điểm kiểm soát

Nguyên tắc 4: Thiết lập quy trình giám sát cho các điểm kiểm soát tới hạn

Nguyên tắc 5: Thiết lập hành động khắc phục

Nguyên tắc 6: Thiết lập thủ tục xác minh

Nguyên tắc 7: Thiết lập hệ thống lưu trữ hồ sơ

Để hiểu thêm và chuyên sâu hơn vào các vấn đề mà chuyên gia an toàn thực phẩm cần phải có, hãy liên hệ công ty tư vấn và đào tạo Trí Phúc.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp các bạn có được những kiến thức có ích về những nguyên tắc của tiêu chuẩn iso 22000 và HACCP từ đó có những nhận định và kiến thức thêm về HACCP.

Xem thêm HACCP CODEX