Một số câu hỏi thường gặp khi chuyển đổi iso 9001:2015

814

Sau đây là một số một số câu hỏi thường gặp trong quá trình chuyển đổi iso 9001:2015 mà chúng tôi tổng hợp được từ phía khách hàng được đánh giá chọn lọc, phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn chuyển đổi iso 9001 mới nhất.

chuyen-doi-iso-9001-1

Thứ nhất: Bao giờ có thể bắt đầu việc chuyển đổi iso

Tiêu chuẩn iso 9001:2015 đã chính thức được ban hành vào ngày 15-9-2015. Bất cứ khi nào kể từ thời điểm này, các tổ chức có thể bắt đầu chuyển đổi và áp dụng phiên bản iso 9001:2015

Thứ hai: ISO 9001:2008 sẽ được thừa nhận và đánh giá đến bao giờ ?

Tiêu chuẩn iso này hiện giờ sẽ được thừa nhận đến thời điểm tháng 9 năm 2018

Thứ ba: Chuyển đổi có nghĩa là thêm thời gian và chi phí hay không ?

Cũng giống như bất cứ sự chuyển đổi nào khác, doanh nghiệp cần thêm thời gian để nghiên cứu yếu cầu của tiêu chuẩn, đánh giá thực trạng, lập kế hoặc và thực hiện kế hoạch chuyển đổi. Tùy thuộc vào mức độ phức tạp trong các quá trình hoạt động của doanh nghiệp mà có thể cần mời chuyên gia tư vấn giúp chuyển đổi thành công, việc này thực hiện sẽ phát sinh thêm một khoản chi phí nhất định, nhưng là chi phí cần thiết. Mặc khác, doanh nghiệp cũng có thể tự chuyển đổi nếu đã được đào tạo và nắm vững yêu cầu của tiêu chuẩn.

Thứ tư: Nếu chúng tôi muốn chuyển đổi trước khi hết hạn 3 năm thì sao?

Các tổ chức có thể tiến hành chuyển đổi bất kỳ lúc nào trong giai đoạn 3 năm chuyển đổi này.

Thứ 5: Các thay đổi của iso 9001 sẽ tác động đến các tiêu chuẩn khác như iso 14001/OHSAS 18001/TS 16949 hay không ?

Các thay đổi đối với 3 tiêu chuẩn này sẽ làm cho việc tích hợp hệ thống dễ dàng hơn do có sự đồng điệu về hệ thống tài liệu. Tuy nhiên do các phiên bản mới khác của các tiêu chuẩn này được công bố ở các thời điểm khác nhau, giai đoạn chuyển đổi khác nhau nên doanh nghiệp sẽ phải có kế hoạch chuyển đổi lần lượt để duy trì được giấy chứng nhận của từng tiêu chuẩn.

Thứ 6: Các bước đầu tiên nên chuẩn bị cho việc chuyển đổi là gì ?

Để chuẩn bị cho các quá trình chuyển đổi nên tiền hành một số hoạt động như sau:

+ Rà soát lại hệ thống quản lý hiện tại như thế nào?

+ Trao đổi, tìm hiểu về các thay đổi của tiêu chuẩn

+ Xem xét cách tiếp cận để xác định, quản lý và kiểm soát quá trình.

+ Đọc kỹ phần giới thiệu của tiêu chuẩn iso 9001:2015 về các khái niệm

Hệ thống tiêu chuẩn iso 9001:2015 dễ sử dụng bởi phiên bản mới được kết hợp với các tiêu chuẩn quản lý khác và ít yêu cầu bắt buộc hơn. Tài liệu sẽ ít hạng mục văn bản đồng thời dễ sử dụng hơn và từ ngữ được đơn giản hóa. Hệ thống mới kết hợp thành công “tiếp cận quá trình” với khái niệm mới là “tư duy theo rủi ro” thông qua áp dụng vòng tròn PDCA (Plan-Do-Check-Act) vào tất cả các cấp của tổ chức để quản lý cho quá trình và hệ thống như một tổng thể. Những nhà soạn thảo ISO 9001:2015 đã thành công khi phát triển một hệ thống quản lý chất lượng, giúp cho tổ chức tạo dựng niềm tin với sản phẩm và dịch vụ cung cấp. Một tổ chức vận hành QMS tốt theo iso 9001 sẽ dễ dàng chuyển sang phiên bản mới và phù hợp hơn.