Mô hình chiến lược quản lý dựa trên giá trị

Tổng quan mô hình chiến lược quản lý dựa trên giá trị Quản lý dựa trên giá trị (VBM)  là công cụ tối đa hóa...

Michael Beer và Nitin Nohria – Lý thuyết E và O

Tổng quan về lý thuyết E và O   Michael Beer và Nitin Nohria đã sử dụng hai cách tiếp cận khác nhau với sự thay...

Cắt giảm chi phí là phương pháp khả thi nhất?

Khi lợi nhuận thấp, cắt giảm chi phí là phương án phổ biến, với nhiều người đây là phương án duy nhất. Nhưng đợi...
các bước đánh giá nội bộ

Quy tắc làm cho cuộc họp vui vẻ

Nhiều buổi họp nhàm chán đã làm cho bạn cảm thấy mất thời gian và không muốn tham gia, cần phải thay đổi để...

Nói theo cách của bạn

Làm sao để trình bày điều gì đó theo hướng dễ hiểu hơn hoặc làm nó trở nên thuyết phục hơn, chúng ta sẽ...

Kỹ năng thương lượng – P5

Xây dựng chiến lược trong thương lượng Chiến lược là chính sách chung nhằm đạt được mục tiêu đã định. Không nên nhằm lẫn chiến...

Kỹ năng thương lượng- P4

Đánh giá đối phương trong thương lượng Để có được lợi thế khi thương lượng hãy nghiên cứu những điểm mạnh và yếu có thể...

Kỹ năng thương lượng – P11

Ứng phó với những thủ thuật trong thương lượng Những chuyên gia thương lượng phải có khả năng nhận ra và đối phó với những...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777