Khóa Phương pháp luận sáng tạo ứng dụng tại Cần Thơ

1.  Giới thiệu Đời người là một chuỗi những vẫn đề cần phải giải quyết, vấn đề có thể là giải pháp để xử lý...

Sáng tạo cái mới từ cái không thể

Mọi thứ và mọi điều đều có thể xảy ra, chỉ là vấn đề thời gian 20.000 năm trước động vật là nguồn thực phẩm...

Mô hình chiến thuật chu kỳ đổi mới

Tổng quan mô hình chiến thuật chu kỳ đổi mới  Chu kỳ đổi mới là một mô hình dành cho việc phân tích một cách...

Di chuyển vật nặng

Sáng tạo từ những điều bình thường Chị Katie đổi chỗ ở, bạn bè đã giúp chị chuyển các đồ vật nặng, tuy nhiên vẫn...

Máy rút tiền tự động – ATM

       Ngày nay máy rút tiền tự động (ATM) đã trở nên phổ biến trong dịch vụ ngân hàng. Trước đó, để...

An toàn trên đoạn đường vắng

Quan sát mọi thứ xung quanh để sáng tạo ra những điều khác biệt giúp ích cho cuộc sống cũng là một điều thú...

Mô hình chiến thuật các chiều văn hóa của HOFSTEDE

Tổng quan Các chiều văn hóa của Hofstede có thể được sử dụng nhằm phát triển một chiến lược hiệu quả để hợp tác với...

Mô hình chiến thuật định giá tại cổng nhà máy

Tổng quan mô hình định giá tại cổng nhà máy Định giá tại cổng nhà máy (Factory gate pricing-FGP) là một phương pháp bổ sung...

Mô hình chiến lược quản lý dựa trên giá trị

Tổng quan mô hình chiến lược quản lý dựa trên giá trị Quản lý dựa trên giá trị (VBM)  là công cụ tối đa hóa...

Michael Beer và Nitin Nohria – Lý thuyết E và O

Tổng quan về lý thuyết E và O   Michael Beer và Nitin Nohria đã sử dụng hai cách tiếp cận khác nhau với sự thay...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777