Biểu đồ Pareto

561

Biểu đồ Pareto là một trong những 7 công cụ quản lý chất lượng thường xuyên sử dụng. Nhằm tìm nguồn lỗi phổ biến nhất hay loại lỗi thường xảy ra. Từ đó lựa chọn cái cần ưu tiên giải quyết.

Biểu đồ pareto là gì

Vilfredo Pareto là tác giả của nguyên tắc Pareto (hay còn gọi nguyên tắc 80/20). Ông cho rằng 80% của cải ở Ý thuộc sở hữu của 20% người. Trong khi chỉ 20% của cải được phân phối cho 80% đại bộ phận dân chúng.

Nói cách khác, 80% vấn đề là do một phần nhỏ của 20% nguyên nhân nói chung.

Hoặc 80% lợi nhuận của công ty có thể chỉ đến từ 20% khách hàng của công ty.

80% thành tích của công ty có thể chỉ đến từ 20% nhân viên của công ty.

80% thành tích cá nhân có thể chỉ đến từ 20% nỗ lực của bạn.

20% công cụ trong hộp công cụ được sử dụng cho 80% nhiệm vụ.

80% chuyến đi chỉ đến 20% địa điểm.

80% doanh số bán hàng của nhà hàng là từ 20% thực đơn của nó.

Mục tiêu của biểu đồ Pareto là làm nổi bật yếu tố quan trọng nhất trong số rất nhiều yếu tố.

Vẽ biểu đồ Pareto bằng excel

Một dây chuyền sản xuất có nhiều trục trặc dẫn đến dây chuyền bị dừng liên tục.  Nguyên nhân là do có một nhóm trục trặc lặp đi lặp lại.

Người quản lý sử dụng các công cụ chất lượng để tính tỷ lệ phần trăm của từng nguyên nhân. Nhằm tìm ra nguyên nhân có ảnh hưởng nhất và loại bỏ chúng sau . Vì vậy, anh thu thập dữ liệu (và hiển thị dữ liệu đó bằng biểu đồ Pareto theo cách này:

Các bước vẽ biểu đồ Pareto excel

  1. Viết các nguyên nhân và tần suất của mỗi lỗi.
Lỗi Tần suất xảy ra
A 20
B 18
C 15
D 12
E 7
F 3
Tổng 75

Chọn bảng ở bước 1. Chọn insert chart. Chọn Histogram. Chọn Pareto. Sẽ hiện lên biểu đồ

Lỗi Tần suất xảy ra Tần xuất tích lũy Phần trăm tích lũy
A 20 20 =(20*100)/75=27
B 18 18+20=38 =(38*100)/75=51
C 15 18+20+ 15=53 =(53*100)/75=71
D 12 18+20+ 15 + 12=65 =(65*100)/75=87
E 7 18+20+ 15 + 12+7=72 =(72*100)/75=96
F 3 18+20+ 15 + 12+7+3=75 =(75*100)/75=100
Tổng 75

 

Dựa trên cột phần trăm tích lũy ta thấy, nếu giải quyết được lỗi A thì 27% vấn đề được giải quyết .

Giải quyết được vấn đề A và B thì 78% vấn đề được giải quyết.

Xem thêm: Vẽ biểu đồ kiểm soát chất lượng-Control chart

Cần tư vấn, đào tạo về 7 công cụ chất lượng, tư vấn cải tiến hiện trường mời liên hệ 

Tel 0919 099777, Email:tuvandaotaotriphuc@gmail.com