ISO 11290-1:2017 pdf -Enumeration of Listeria monocytogenes

2899

ISO 11290-1:2017

Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – phương pháp phát hiện và định lượng listeria monocytogenes

Phần 1: Phương pháp phát hiện

Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes

Part 1: Detection method

CẢNH BÁO – Để đảm bảo an toàn cho nhân viên phòng thử nghiệm, cần chú ý rằng các phép thử phát hiện Listeria monocytogenes phải thực hiện trong các phòng thử nghiệm được trang bị đúng, dưới sự kiểm soát của các nhà vi sinh vật học có kinh nghiệm và hết sức thận trọng với công việc thải tất cả các nguyên vật liệu đã nuôi ấm. Đặc biệt, phụ nữ mang thai không được tiếp xúc trực tiếp với dịch cấy L. monocytogenes.

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp phát hiện Listeria monocytogenes.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các sản phẩm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi như đã nêu trong lời giới thiệu.

Nếu bạn cần hỏi thêm hoặc tư vấn về ISO 17025 vui lòng liên hệ với chúng tôi qua

Email:  tuvandaotaotriphuc@gmail.com hoặc

Tel 0919099777

Đọc thêm ISO 11290-1:1996/ad 1:2004 bản tiếng Việt tại đây

Xem thêm ISO 6887-1:2017 tại đây 

Xem  ISO 11290-1:2017 bản tiếng Anh bên dưới. Nhấn vào ô vuông để phóng to màn hình.