ISO 21528-1 : 2017 pdf |Detection Enterobacteriaceae by MPN

1574

ISO 21528-1 : 2017

Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi -Phương pháp phát hiện và định lượng enterobacteriaceae.

Phần 1: phát hiện và định lượng bằng kỹ thuật MPN có tiền tăng sinh

Microbiology of food and animal feeding stuffs – horizontal methods for the detection and enumeration of enterobacteriaceae

Part 1: detection and enumeration by MPN technique with pre-enrichment

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp có tiền tăng sinh để phát hiện Enterobacteriacea. Phương pháp này có thể áp dụng cho:

– Các sản phẩm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi và

– Các mẫu môi trường trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm.

Việc định lượng được thực hiện bằng cách tính sổ có xác suất lớn nhất (MPN) sau khi ủ ấm ở 37 oC hoặc (30 oC) 1} trong môi trường lỏng.

Phương pháp này có thể áp dụng

– Khi các vi sinh vật cần tìm đòi hỏi phải phục hồi trước khi tăng sinh và

– Khi số lượng vi sinh vật được dự kiến trong khoảng từ 1 đến 100 trên mililit hoặc trên gam mẫu thử.

Điểm hạn chế khi áp dụng tiêu chuẩn này là do độ nhạy của phương pháp gây nên sự dao động lớn của kết quả (xem điều 11).

Xem TCVN 5518-1:2007/ISO 21528:2004 tiếng Việt tại đây

Cần thêm thông tin hoặc tư vấn về ISO 17025 mời gọi

Tel 0919 099 777

Xem thêm ISO 6887-1:2017 tiếng Anh tại đây

Xem ISO 21518-1:2017 pdf English bên dưới, nhấn vào ô vuông để phóng to màn hình.