ISO 21528-2:2017 |Detection Enterobacteriaceae by Colony-count method

3293

ISO 21528-2:2017 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi -Phương pháp phát hiện và định lượng Enterobacteriaceae.

Phần 1: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

ISO 21528-2:2017 Microbiology of food and animal feeding stuffs – horizontal methods for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae.

Part 1: Colony-count method

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp định lượng Enterobacteriaceae mà không cần phải qua giai đoạn tiền tăng sinh. Phương pháp này có thể áp dụng cho:

– Các sản phẩm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

– Các mẫu môi trường trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm.

Khi số lượng khuẩn lạc dự kiến có mặt nhiều hơn 100/mL hoặc một gam mẫu thử, thì nên dùng kỹ thuật này.

Enterobacteriaceae (Enterobacteriaceae)

Vi sinh vật hình thành các khuẩn lạc đặc trưng trên thạch glucoza mật đỏ tím và lên men glucoza và cho phản ứng oxidaza âm tính khi tiến hành phép thử theo phương pháp qui định trong tiêu chuẩn này.

Xem TCVN 5518-2:2007/ISO 21528:2004 tiếng Việt tại đây

Cần thêm thông tin hoặc tư vấn về ISO 17025 mời gọi

Tel 0919 099 777

Xem thêm ISO 6887-2:2017 tiếng Anh tại đây

Xem  bản pdf English bên dưới, nhấn vào ô vuông để phóng to màn hình.