ISO 15189:2022

369

ISO 15189:2022 là tiêu chuẩn quốc tế về yêu cầu về năng lực và đánh giá tương ứng đối với các phòng xét nghiệm y tế. Tiêu chuẩn này được xây dựng bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO).

ISO 15189:2022 được ban hành lần đầu vào năm 2022 và thay thế cho phiên bản cũ hơn ISO 15189:2012. Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu về chất lượng và năng lực mà các phòng xét nghiệm y tế cần đáp ứng. Điều này bao gồm yêu cầu về nhân sự, thiết bị, quy trình và hệ thống quản lý chất lượng.

Một số lợi ích chính của việc áp dụng ISO 15189:2022

 • Nâng cao chất lượng và độ chính xác của các xét nghiệm
 • Tăng cường niềm tin của bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ y tế
 • Cải thiện hiệu quả hoạt động và quản lý rủi ro
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng phòng xét nghiệm
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhận và chấp nhận kết quả xét nghiệm
 • Hỗ trợ việc cải tiến liên tục trong phòng xét nghiệm

Như vậy, ISO 15189:2012 cung cấp một khuôn khổ để đảm bảo chất lượng dịch vụ xét nghiệm y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Việc áp dụng tiêu chuẩn này là hết sức cần thiết cho các phòng xét nghiệm y tế ở Việt Nam.

Kế hoạch tư vấn ISO 15189:2022

 • Bước 1: Khảo sát đánh giá thực trạng hệ thống quản lý chất lượng đang được thực hiện tại đơn vị. và lập kế hoạch triển khai tư vấn.
 • Bước 2:Đào tạo nhận thức về các yêu cầu của tiêu chuẩn
 • Bước 3: Hướng dẫn soạn thảo tài liệu ứng dụng theo tiêu chuẩn
 • Bước 4: Ban hành hệ thống tài liệu ứng dụng theo tiêu chuẩn
 • Bước 5: Phổ biến chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và các yêu cầu
 • Bước 6: Đào tạo đánh giá viên nội bộ
 • Bước 7: Thực hiện đánh giá nội bộ
 • Bước 8: Họp xem xét của lãnh đạo
 • Bước 9: Thực hiện khắc phục, phòng ngừa, cải tiến sau đánh giá nội bộ
 • Bước 10: Đánh giá sơ bộ và hướng dẫn thủ tục mời đơn vị đánh giá công nhận
 • Bước 11: Rà soát, thực hiện các công việc chuẩn bị cần thiết cho đánh giá chính thức
 • Bước 12: Hướng dẫn khắc phục

Cần nâng cấp phiên bản ISO 15189:2022. Đào tạo ISO 15189:2022, tư vấn ISO 15189:2022. Mời gọi : 0919 099 777. Email: tuvandaotatotriphuc@gmail.com