Nhóm cải tiến

2051

Nhóm cải tiến được thành lập nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng sự hợp tác tại nơi làm việc và cải tiến các dự án đã được lựa chọn.

Tại sao cần nhóm cải tiến

 • Doanh nghiệp cần thay đổi để thích nghi với môi trường kinh doanh ngày càng khắc nghiệt. Cũng như đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Cải tiến hay Kaizen là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Hoạt động của đội cải tiến gồm ba nhiệm vụ chính

 • Phát triển công ty.
 • Phát triển bản thân.
 • Cùng nhau phát triển.

Muốn làm được điều này, đội trưởng đội cải tiến cần xây dựng một môi trường làm việc tích cực. Tạo mọi điều kiện để các thành viên đóng góp.

Thành phần của nhóm cải tiến

 • Đại diện ban lãnh đạo để đảm bảo sự cam kết và hỗ trợ các kế hoạch cải tiến.
 • Đại diện các phòng ban, những người tham gia trực tiếp khu vực cần cải tiến. Thông thường từ 5-15 thành viên tùy quy mô của doanh nghiệp.
 • Có đủ nam và nữ.

Các thành viên nên là những cá nhân có uy tín, tích cực, có kỹ năng truyền đạt, có nhiều ý kiến, sáng kiến.

Thành phần Tiêu chí lựa chọn Vai trò Ghi chú
Đội trưởng Người có quyền quyết định Đưa ra mục tiêu hoặc hướng hoạt động.

Đào tạo thành viên

 

 

Quản lý nhà máy
Độị phó Am hiểu sản xuất, kho, chất lượng Quản lý các hoạt động cải tiến một cách tổng thể Quản lý sản xuất
Thành viên Đại diện của các phòng ban liên quan Thực hiện cải tiến

Hỗ trợ các hoạt động cải tiến.

Nhân viên

 

Nhiệm vụ của ban cải tiến

 • Hướng dẫn, triển khai, theo dõi, đánh giá tổng kết các hoạt động cải tiến.
 • Chia sẻ các kiến thức về cải tiến từ các chuyên gia tư vấn
 • Tham vấn với Ban giám đốc các khó khăn, giải pháp, nguồn lực.
 • Khuyến khích sự đối thoại cởi mở giữa người quản lý và công nhân thực hiện trong các buổi họp.

Khẩu hiệu cải tiến

Nhằm thể hiện tinh thần tập thể, ý chí đạt được mục tiêu. Nên lựa chọn các khẩu hiệu có tính đoàn kết, kêu gọi hành động.

Ví dụ

 • Đừng chỉ trích, mà hãy cải tiến.
 • Hãy nghĩ cách cải tiến nó thay vì lý do tại sao nó không thể được cải tiến.
 • Cải tiến là không giới hạn. Hãy nghĩ rằng phuong pháp bạn đang thực hiện là tệ nhất.

Sử dụng slogan cải tiến khi bắt đâu công việc hoặc các sự kiện tập thể.

Cần tư vấn, đào tạo 5S, KAIZEN, Tư vấn cải tiến năng suất chất lượng. Mời gọi 0919 099 777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com.

Xây dựng quy định và quy trình hoạt động của nhóm cải tiến.

 • Xác đinh thời gian họp định kỳ.
 • Phân công nhiệm vụ.
 • Mỗi thành viên cam kết dành thời gian cho cải tiến
 • Quy định các quy chế khen thưởng.

Xây dựng chương trình cải tiến

 • Chọn lựa các vấn đề cần cải tiến.
 • Xây dựng kế hoạch theo thứ tự ưu tiên
 • Theo dõi kiểm tra, đánh giá.
 • Kiểm tra kết quả theo tuần.
 • Thu thập bằng chứng, số liệu trước và sau cải tiến.
 • Thảo luận đề xuất các biện pháp cải tiến.
 • Điều chỉnh kế hoạch.
 • Khen thưởng các kết quả cải tiến.

Các yếu tố cần tránh khi thảo luận các vấn đề cải tiến.

 • Người nêu ý kiến không hiểu rõ vấn đề.
 • Không chuẩn bị đủ số liệu.
 • Chưa phân tích các vấn đề ở nhiều khía cạnh.
 • Đưa ra kết luận một cách vội vàng.
 • Không tự tin, cảm giác mặc cảm.
 • Vì vậy cần nêu rõ các quy định khi thảo luận
 • Cấm chỉ trích nếu có ý kiến khác
 • Thoải mái phát biểu ý kiến
 • Khuyến khích sáng tạo

Xem thêm các loại cải tiến/kaizen