Thử nghiệm Lactobacillus MRS

652

Thử nghiệm Lactobacillus MRS Broth dùng kiểm tra quá trình sinh khí khuẩn Gram dương trong môi trường chứa glucose. MRS là từ viết tắt của những người đề xuất môi trường này để nuôi cấy lactobacilli. Gồm có De M ann JD, R ogosa, và S harpe.

Mục đích của thử nghiệm Lactobacillus MRS Broth

Xác định xem trực khuẩn gram dương có tạo thành khí trong quá trình lên men glucose hay không. thử nghiệm Lactobacillus MRS Broth rất hữu ích để phân biệt Leuconostoc spp., sinh ra khí với Lactobacillus spp. không sinh khí âm tính. Weissella confusa cũng sinh khí, trong khi liên cầu khuẩn và Pediococcus không sinh khí.

Nguyên tắc

MRS là môi trường chọn lọc. sử dụng natri axetat và amoni citrate để ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật gây ô nhiễm. Chứa các nguồn carbon, nitơ và vitamin hỗ trợ lactobacilli, khuẩn gram dương phát triển.

Một ống Durham thêm vào môi trường MRS để phát hiện khí sinh ra.

Chuẩn bị

 1. Que vô trùng
 2. Tủ ấm
 3. Sinh vật thử nghiệm:cầu khuẩn gram dương âm tính với catalase, âm tính với PYR , kháng vancomycin và phát triển trong điều kiện hiếu khí.
 4. Môi trường MRS broth

Kiểm soát chất lượng

Thực hiện kiểm soát chất lượng (QC) trên từng lô hàng hoặc lô hàng phương tiện mới, sử dụng biện pháp kiểm soát tích cực và tiêu cực trước khi sử dụng chúng. Kiểm tra nước dùng xem có bị đục không. Đảo ngược nếu có ống Durham và nó chứa bong bóng.

 1. Tích cực (tăng trưởng không sinh khí): Lactobacillus lactis(ATCC19435).
 2. Tích cực (tăng trưởng với sản xuất khí): Leuconostoc mesenteroides ATCC 10830.
 3. Âm tính (không mọc, không sinh khí): Enterococcus faecalis ATCC 29212.

Phương pháp

 1. Cấy nhẹ canh thang MRS với một hoặc hai khuẩn lạc từ môi trường nuôi cấy 18 đến 24 giờ từ đĩa thạch máu.
 2. Thêm một ống Durham.
 3. Nếu không sử dụng ống Durham, hãy phủ lên ống môi trường MRS đã cấy bằng một nút Vaspar hoặc dầu hỏa đã nấu chảy.
 4. Ủ trong 24 đến 48 giờ ở 35°C đến 37°C trong không khí xung quanh trong tối đa 7 ngày.
 5. Quan sát hàng ngày khí bị mắc kẹt trong ống Durham .
A: dương tính với khí; B: âm tính
 1. Dương tínhLeuconostocsự phát triển; sản xuất khí được biểu thị bằng bong bóng khí bị mắc kẹt trong ống Durham. Với Nút vaspar, thấy nút nhấc lên và tách hoàn toàn khỏi bề mặt môi trường.
 2. Dương tính: Lactobacillus—tăng trưởng; không có bong bóng khí trong ống Durham hoặc không nhấc nút sáp lên.
 3. Âm tính:Không tăng trưởng (không có bóng khí trong ống Durham)

Cần tư vấn, đào tạo, thiết kế phòng vi sinh, xây dựng ISO 17025, ISO 15189 mời gọi Tel 0919 099 777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Xem thêm

Thử nghiệm catalase

Thử nghiệm citrate

Thử nghiệm khả năng đông huyết tương

Nguồn: microbeonline.com