Thử nghiệm thủy phân Tween 80

240

 

Thử nghiệm thủy phân Tween 80 giúp xác định Mycobacterium kansasii(có thể cho kết quả dương tính trong vòng 3-6 giờ). Hoặc phân biệt hai scotochromogencó khuẩn lạc trông giống nhau, M . gordonae (dương tính) và scrofulaceum (âm tính)

Cơ sở sinh hóa Thử nghiệm thủy phân Tween 80

Tween 80 là tên thương mại của dẫn xuất polyetylen. Một số loài Mycobacterium sở hữu enzyme-lipase, enzyme này sẽ phân tách hợp chất và giải phóng axit oleic và sorbitol polyoxyethylated.

Phản ứng dương tính xảy ra trong 1 đến 4 ngày ủ. Và cần 10 ngày ủ để xác nhận các phản ứng âm tính. Sự thay đổi màu sắc từ vàng cam sang đỏ là phép thử dương tính. Sự thay đổi màu sắc không phải do thay đổi độ pH mà là do quá trình thủy phân của Tween 80. chất này làm thay đổi sự quay quang học của ánh sáng đi qua chất nền.

Chuẩn bị

 1. Các ống có nắp vặn (12×100 mm) chứa 2,0 mL nước khử ion trên mỗi ống
 2. Môi trường Lowenstein Jensennghiêng
 3. Thuốc thử thủy phân Tween-80
 4. Nhỏ 2 giọt thuốc thử Difco vào nước cất vào các ống có nắp vặn.

Cách thử nghiệm thủy phân Tween 80

 1. Thêm hai giọt thuốc thử Tween vào 1 mL nước cất vô trùng đựng trong các ống có nắp vặn
 2. Cấy một loạt sinh vật cần thử nghiệm
 3. Ủ ở 35° C trong bóng tốivới nắp kín
 4. Đọc trong 24 giờ. Nếu âm tính, đọc lại sau 5 và 10 ngày. So sánh màu của chất lỏng với màu trong các ống đối chứng.

Đọc kết quả

Kết quả dương tính được ghi nhận khi chất lỏng chuyển từ màu cam nhạt sang hồng hoặc đỏ. M.kansaii thường chuyển biến tích cực trong vòng 24 giờ. Đọc lại vào ngày thứ 3, 5 và 10-12. Ghi lại kết quả và loại bỏ kết quả dương tính. Hủy bỏ tất cả các ống sau 12 ngày.

Kiểm soát chất lượng

 1. Đối chứng dương: M.k ansasii (ATCC-12478) ủ 12 ngày.
 2. Đối chứng âm: Nuôi cấy  intracellulare(ATCC-13950)
 3. Thuốc thử âm tính: Ống chưa cấy cơ chất được ủ trong 12 ngày.

Ghi chú

Giữ thuốc thử thủy phân Tween trong bóng tối. Không lưu trữ hoặc ủ các ống dưới ánh sáng. Màu đỏ của phản ứng dương tính không phải do thay đổi độ pH mà do giải phóng màu đỏ trung tính.

Nguồn: Biochemical tests for indentification of medical bacterial (Jean F.Mactaddin).

Cần tư vấn, đào tạo, thiết kế phòng vi sinh, xây dựng ISO 17025, ISO 15189 mời gọi Tel 0919 099 777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com