Cải tiến liên tục là gì

5668

 

Cải tiến liên tục là yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng có ở hầu hết các tiêu chuẩn ISO.

Cải tiến liên tục là gì

Cải tiến liên tục là quá trình nâng cấp hoặc cải tiến các sản phẩm, quy trình, hệ thống và dịch vụ của tổ chức bạn.

Cải tiến liên tục nên là một kỷ luật chính trong văn hóa của công ty. Khi phát triển chính sách Đảm bảo chất lượng của bạn, hãy bao gồm cải tiến liên tục.

Một tổ chức tập trung vào việc cải tiến liên tục. Nghĩa là tìm ra các vấn đề tiềm ẩn và loại bỏ những vấn đề đó. Sự thay đổi phải tích cực và không tạo ra các vấn đề khác.

Mục tiêu của cải tiến liên tục

Mục tiêu cuối cùng của cải tiến liên tục là tăng sự hài lòng của khách hàng. Điều này có thể đến từ việc cải thiện các đặc điểm của sản phẩm hoặc hoặc hệ thống. Thông qua đó giúp việc vận hành dễ dàng hơn.

Một mục tiêu cải tiến liên tục khác là giảm chi phí. Đây có thể là giá thành sản phẩm, chi phí quy trình, chi phí chất lượng, chi phí nguyên vật liệu và chi phí quản lý.

Tất cả nhân viên đều có trách nhiệm cải tiến liên tục. Do đó các công cụ cải tiến liên tục cần được giảng dạy cho tất cả các cấp của tổ chức. Cải tiến liên tục là gì

Đã có nhiều hệ thống quản lý thúc đẩy sự cải tiến liên tục. Chúng bao gồm Quản lý chất lượng toàn diện, Kiểm soát chất lượng toàn diện,  Kaizen , Sản xuất tinh gọn và Six Sigma.

Để cải thiện, hãy đo lường sự cải thiện. Nếu bạn không thể đo lường sự cải thiện thì bạn lãng phí nỗ lực của mình. Xem them các loại lãng phí của doanh nghiệp tại đây.

Khi cần đào tạo, tư vấn cải tiến nhà máy, cải tiến công đoạn sản xuất mời liên hệ

Tel 0919 099 777 Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com