Hướng dẫn xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

372

 

Bãi bỏ thủ tục cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của 3 bộ gồm Bộ Y Tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.

Căn cứ

Căn cứ Thông tư 13/2020/TT-BCTNghị định 155/2018/ND-CPNghị Định 123/2018/NĐ-CP.

Đã bãi bỏ việc tổ chức thi và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Đồng thời việc xác nhận tập huấn kiến thức ATTP cho nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm sẽ do doanh nghiệp tự tổ chức và được chủ cơ sở xác nhận.

Như vậy, kể từ ngày các quyết định này chính thức có hiệu lực thì các cơ quan chức năng thuộc 03 bộ gồm. Bộ Y Tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn sẽ không thực hiện việc kiểm tra, cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm.

Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về việc tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tập huấn kiến thức ATTP

Bước 1

Doanh nghiệp chuẩn bị tài liệu tập huấn kiến thức ATTP và gửi cho nhân viên học tại nhà. Hoặc có thể tổ chức lớp đào tạo hướng dẫn trực tiếp cho nhân viên tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tùy thuộc vào loại sản phẩm thuộc cơ quan nào quản lý mà doanh nghiệp nên lựa chọn tài liệu cho phù hợp.

  • Quyết Định số 1390/QĐ-BCT đối với sản phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương
  • Quyết định số 37/QĐ-ATTP và Quyết định số 216/QĐ-ATTP đối với sản phẩm thuộc quản lý của Bộ Y Tế
  • Quyết định 381/QĐ-QLCL đối với sản phẩm thuộc quản lý của Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn

Bước 2

Lập quyết định về việc tổ chức thi xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Dựa trên bộ câu hỏi có sẵn ở bước 1. Doanh nghiệp chọn lọc câu hỏi để soạn thành bộ đề thi chính thức.

Bước 3

Tổ chức thi xác nhận kiến thức ATTP cho nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh.

Bước 4

Hội đồng tổ chức thi chấm điểm, tổng kết kết quả thi xác nhận kiến thức ATTP cho nhân viên.

Bước 5

Những nhân viên đạt sẽ được doanh nghiệp xác nhận và cấp chứng nhận và  lập danh sách tổng hợp.

Lưu ý

Đối với doanh nghiệp thuộc Bộ công thương quản lý. Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP dùng biểu mẫu theo Thông tư 13/2020/TT-BCT.

Đối với doanh nghiệp thuộc Bộ Y Tế và Bộ NNPTNT quản lý chưa có thông tư quy định về biểu mẫu. Do đó doanh nghiệp có thể tự lập biểu mẫu giấy xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP. Và chủ cơ sở cơ sở ký xác nhận.

Tại sao doanh nghiệp phải tập huấn kiến thức ATTP cho nhân viên

Đào tạo tập huấn kiến thức ATTP là việc vô cần cần thiết. Điều này sẽ giúp chủ cơ sở và những người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm có được những kiến thức cơ bản cũng như quy định về ATVSTP. Từ đó, họ sẽ biết cách ngăn ngừa rủi ro. Chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm.

Giấy xác nhận kiến thức ATTP là hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận đủ điều ATTP. Ngoài ra, đây cũng là một trong những giấy tờ cần thiết thường bị kiểm tra định kỳ bởi cơ quan chức năng. Trường hợp doanh nghiệp không có danh sách nhân viên đã hoàn thành tập huấn. Sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Cần tư vấn, đào tạo, nâng cấp phiên bản ISO 22000, FSSC 22000.

Mời gọi Tel 0919 099 777

Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com