Phân tầng

298

Phân tầng là một công cụ được sử dụng để thu thập dữ liệu từ tất cả các nguồn và sắp xếp và phân loại chúng thành các nhóm dễ phân tích,

Khi có một lượng lớn dữ liệu và được thu thập một cách ngẫu nhiên. Khi đó cần phân theo các chủng loại để đưa ra một quyết định đúng đắn.

Vì thế cần đánh giá một vấn đề nào đó thì phải theo dõi toàn bộ dữ liệu, nhưng trước khi theo dõi thì phải phân loại dữ liệu trước.

Ví dụ sử dụng phân tầng

Một nhà máy nhập khẩu nguyên liệu thô từ nhiều nhà cung cấp khác nhau

Nhà cung cấp X đã cung cấp nguyên liệu A & B

Nhà cung cấp Y cung cấp nguyên vật liệu loại A & C, A & B

Nhà cung cấp Z cung cấp nguyên liệu A & C

Người chịu trách nhiệm tiếp nhận nguyên liệu nhập khẩu có trách nhiệm phân loại.

Việc phân loại  thực hiện theo tính chất công việc và loại bỏ các dữ liệu không cần.

Người đó có thể phân loại nó theo nhà cung cấp (X, Y, Z). Hoặc theo loại vật liệu, theo ngày nhập..

Vì thế muốn phân theo loại nào cần trả lời câu hỏi. Chúng ta cần biết thông tin gì.

 

Xem thêm 7 công cụ QC mới

Cần đào tạo, tư vấn 7 công cụ chất lượng, cải tiến hiện trường mời gọi

Tel 0919 099777, Email:tuvandaotaotriphuc@gmail.com