7 công cụ QC mới

540

7 công cụ QC mới hay còn gọi là 7 công cụ lập kế hoạch và quản lý. Được sử dụng để lập kế hoạch, giải quyết vấn dề và đặt mục tiêu cho tổ chức, cá nhân.

7 công cụ QC mới bao gồm

Biểu đồ mũi tên Arrow Diagram

Biểu đồ tương đồng Affinity Diagram

Biểu đồ quan hệ Relation diagram

Biểu đồ cây Tree diagram

Biểu đồ phân tích dữ liệu ma trận MDAC

Biểu đồ quá trình ra quyết định PDPC

Sơ đồ ma trận Matrix Diagram

Mỗi công cụ sẽ giúp giải quyết những vấn đề khác nhau. Nhấn vào từng loại biểu đồ để biết chi tiết và xem các ví dụ cụ thể.

Cần đào tạo 5S, 7 Công cụ Qc, Kaizen, cải tiến năng suất chất lượng mời gọi 

Tel 0919 099 777 Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com