TCVN 12391:2018 đánh giá thời hạn sử dụng thực phẩm

541

TCVN 12391:2018 đánh giá thời hạn sử dụng thực phẩm tương đương ISO 16779:2015

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định và xác nhận thời hạn sử dụng của thực phẩm bằng phương pháp thử cảm quan. Các chỉ tiêu cảm quan được đánh giá bao gồm sự thay đổi về ngoại quan, mùi, hương, vị, cảm giác của dây thần kinh chập ba và cấu trúc trong suốt thời gian bảo quản giả định.

Tiêu chuẩn này hỗ trợ việc xây dựng các phương pháp tiếp cận đơn lẻ.

Tiêu chuẩn này không đưa ra tất cả các mối lo ngại về an toàn, nếu có, khi sử dụng tiêu chuẩn. Người sử dụng tiêu chuẩn này chịu trách nhiệm thiết lập thực hành an toàn và thực hành sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn theo quy định trước khi sử dụng.

Xem thêm

phương pháp xác định hạn sử dụng thực phẩm

Xem video Phân biệt hạn sử dụng trên bao bì

Cần tư vấn đào tạo HACCP, ISO 22000, FSSC 22000 mời gọi Tel 0919 099 777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

TCVN 12391:2018