Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 pdf

1874

Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 đã được cấu trúc lại, các yêu cầu quy định được sửa đổi hoàn toàn. Yêu cầu chất lượng và năng lực đối với xét nghiệm tại chỗ ( POCT) hiện cũng được đưa vào. Hãy cùng tìm hiểu các thay đổi trong ISO 15189:2022. ISO 15189:2022 pdf

Những điểm thay đổi chính của ISO 15189:2022

Cấu trúc tương đồng với ISO/IEC 17025:2017

  • Chú trọng và phục vụ bệnh nhân và người sử dụng. Ưu tiên đảm bảo sức khỏe an toàn và quyền lợi của bệnh nhân
  • Bổ sung yêu cầu về quản lý xét nghiệm tại chỗ (POCT)
  • Tập trung vào quản lý rủi ro thông qua cách tiếp cận vào quá trình dựa trên rủi ro. Giúp phòng xét nghiệm ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tác động không mong muốn. Đồng thời thúc đẩy cải tiến liên tục.

Cần tư vấn, đào tạo nâng cấp ISO 15189:2022 mời gọi Tel: 0919 09977

Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 pdf

Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 pdf bản tiếng việt tại đây

Xem ISO 15189:2022 pdf bên dưới. ISO 15189:2022 pdf download tại đây

[pdf-embedder url=”https://www.triphuc.com/wp-content/uploads/2023/05/ISO_FDIS_15189_E.pdf”]