Biểu đồ tương đồng Affinity Diagram

Biểu đồ tương đồng (affinity diagram) là một trong 7 công cụ QC mới. Được phát triển để sắp xếp dữ liệu bằng lời...

Độ chính xác và độ đúng

Độ chính xác và độ đúng được diễn giải theo ISO 5725 1-6:1994 và TCVN 6910 1-6:2005). Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) Độ...

Các công cụ cải tiến của Lean Manufacturing

  Áp dụng các công cụ cải tiến của Lean Manufacturing, nhằm loại bỏ lãng phí. Các công ty có thể lựa chọn các công...

Hệ thống sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing

  Hệ thống sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing là một nhóm phương pháp có hệ thống, liên tục, tập trung vào việc loại bỏ...

Phương pháp lấy mẫu

Lấy mẫu là một giai đoạn quan trọng trong việc đánh giá chất lượng lô sản phẩm. Mẫu phải mang tính đại diện cho...

Cách tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp

Mục tiêu của công ty hàng năm là tăng doanh thu và tăng lợi nhuận. Sẽ có nhiều cách thức để thực hiện. Trong...

Ví dụ cải tiến sản xuất

Mục tiêu của các nhà máy là tăng năng suất, giảm tỷ lệ lỗi. Giảm chi phí sản xuất. Giảm hàng tồn. Bằng các...

Chuỗi thực phẩm – food chains

Chuỗi thực phẩm là trình tự các giai đoạn và hoạt động liên quan đến sản xuất,. chế biến, phân phối, bảo quản và...

Nhóm cải tiến

Nhóm cải tiến được thành lập nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng sự hợp tác tại nơi làm việc và cải tiến các dự...

Sơ đồ chuỗi giá trị VSM

Sơ đồ chuỗi giá trị VSM -Value Stream Mapping là một công cụ cơ bản của sản xuất tinh gọn. Thông qua việc vẽ...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777