Kaizen nghĩa là gì

184

Kaizen hay ‘cải tiến liên tục. Kaizen nghĩa là liên tục đưa ra những thay đổi gia tăng nhỏ trong một doanh nghiệp. Nhằm cải thiện chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Kaizen nghĩa là gì

Cách tiếp cận này giả định rằng nhân viên là những người tốt nhất để đưa ý tưởng cải tiến. Vì họ là người trực tiếp thực hiện công việc. Do đó, nếu một công ty sử dụng phương pháp này phải có văn hóa khuyến khích và khen thưởng vì những đóng góp của họ trong quá trình.

Kaizen có thể hoạt động ở cấp độ cá nhân, nhóm Kaizen hoặc Vòng kết nối chất (QCC).

Các tính năng chính của Kaizen 

 • Cải tiến dựa trên nhiều thay đổi nhỏ thay vì thay đổi căn bản từ Phòng nghiên cứu phát triển.
 • Vì các ý tưởng đến từ chính người lao động nên dễ thực hiện hơn.
 • Những cải tiến nhỏ ít với vốn đầu tư ít nhưng hiệu quả có thể thấy ngay.
 • Tất cả nhân viên phải liên tục tìm cách cải thiện hiệu suất của chính họ
 • Nó giúp khuyến khích người lao động làm chủ công việc của họ và có thể giúp củng cố tinh thần làm việc nhóm, do đó cải thiện động lực của người lao động

Kaizen đặc trưng bởi nhiều cải tiến nhỏ theo thời gian, ngược với bước tiến lớn khi đổi công nghệ. Vì thế, số lượng lớn các cải tiến Kaizen có thể dẫn đến những tiến bộ lớn cho một công ty.

Các đề xuất của nhân viên có thể giúp làm phong phú thêm công việc của họ. Kaizen có thể được coi là một quá trình không ngừng.

Cần tư vấn, đào tạo về Kaizen, cải tiến năng suất, chất lượng Mời gọi 0919099777

Email : tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Thực hiện Kaizen như thế nào

Một số công ty đặt ra mục tiêu số lượng ý tưởng tối thiểu trong một khoảng thời gian. Nhân viên có thể thấy đây là một áp lực không mong muốn, vì ngày càng khó tìm được phạm vi cải tiến hơn nữa. Điều này dẫn đến sự bực bội trừ khi có sự khen thưởng thích đáng cho những đề xuất.

Để Kaizen có hiệu quả, cần phải có văn hóa tin tưởng giữa nhân viên và người quản lý.

Tạo hệ thống đề xuất ý tưởng và phân loại như

 • Đề xuất cải tiến công việc văn phòng
 • Đề xuất phát triển sản phẩm mới
 • Cải tiến quy trình, công việc hiện tại
 • Các đề xuất liên quan đến sản xuất, chất lượng, máy móc thiết bị, vận chuyển

Các ý tưởng Kaizen cần đáp ứng các tiêu chí

 • Liên quan đến công việc và nơi làm việc của người đề xuất
 • Mục đích là cải tiến công việc, không phải là ý tưởng trừu tượng không thực hiện được.
 • Cải tiến phải hiệu quả và truyền nhiệt huyết phát triển khả năng sáng tạo của người lao động.

Thái Phương

Xem thêm: ví dụ về Kaizen

Các loại Kaizen

Cần tư vấn, đào tạo về Kaizen, cải tiến năng suất, chất lượng Mời gọi 0919099777

Email : tuvandaotaotriphuc@gmail.com