chỉ số chất lượng xét nghiệm

Xây dựng chỉ số chất lượng xét nghiệm

Xây dựng chỉ số chất lượng xét nghiệm là yêu cầu theo Thông tư 01/2013/TT-BYT ban hành ngày 11/01/2013. cho các cơ sở khám...
quan ly kho

Quản lý kho trong phòng xét nghiệm

Tại sao phải quản lý kho tốt Một khu vực kho có tổ chức và sạch sẽ và là điều thiết yếu để  lưu trữ,...

Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm

Nên chọn mấy mức nồng độ cho nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm? Đây là câu hỏi không phải khó hay có gì mới,...

Kiểm soát chất lượng

Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng Đảm bảo chất lượng trong phòng thí nghiệm lâm sàng là một hệ thống mà...

Quản lý mẫu bệnh phẩm

Quản lý mẫu bệnh phẩm là bước quan trọng của giai đoạn trước  xét nghiệm. Vì vậy cần phải làm đúng ở các bước: ...

Kế hoạch cải tiến chất lượng xét nghiệm

Tại sao phải có kế hoạch cải tiến chất lượng xét nghiệm Cải tiến hoạt động xét nghiệm là yêu cầu của tiêu chuẩn ISO...

Chỉ số chất lượng phòng xét nghiệm theo ISO 15189:2012

Mục đích của chỉ số chất lượng xét nghiệm Chỉ rõ hiệu quả của một quá trình thực hiện Xác định chất lượng của...

Kiểm soát chất lượng xét nghiệm

  Kiểm soát chất lượng  là yêu cầu 5.6.1.  của ISO 15189:2012 Phòng xét nghiệm phải thiết kế các quy trình kiểm soát chất lượng xác nhận...

Biểu đồ Levey-Jennings

Biểu đồ Levey-Jennings là công cụ để kiểm soát chất lượng Theo yêu cầu 5.6.2.3. của ISO 15189 Phòng thí nghiệm phải có một quy...

Cách sử dụng máy quang phổ trong phòng xét nghiệm

Phần trình bày sau sẽ hướng dẫn cách Sử dụng máy quang phổ và các vấn đề liên quan.  Theo yêu cầu 5.3 về thiết bị...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777