đo chung

Các loại sai số trong trong thí nghiệm

Thường có các loại sai số trong phòng thí nghiệm là sai số hệ thống, sai số ngẫu nhiên, sai số tích lũy. Sai số...

Độ chính xác và độ đúng

Độ chính xác và độ đúng được diễn giải theo ISO 5725 1-6:1994 và TCVN 6910 1-6:2005). Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) Độ...

Chuẩn bị mẫu cho phân tích vi sinh

  1.NGUYÊN TẮC CHUẨN BỊ MẪU VI SINH Chuẩn bị huyền phù ban đầu sao cho vi sinh vật phân bố đều trong dịch...

Tính kết quả vi sinh

Tính kết quả vi sinh là bước quan trọng trong phòng vi sinh, lựa chọn cách tính sai dẫn báo cáo sai kết quả. Nguyên...
ISO 17025

ISO/IEC 17025:2017 bản Pdf Tiếng Việt, English

ISO/IEC 17025:2017 - Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn General requirements for the competence of testing and calibration...

CFU là gì

CFU là gì CFU là gì CFU  là từ viết tắt từ chữ Colony form units (đơn vị hình thành khuẩn lạc). Được sử dụng để định...
lấy mẫu

Thiết kế phòng thí nghiệm vi sinh

Tùy theo yêu cầu của loại mẫu thử, số lượng mẫu thử và phương pháp kiểm mà thiết kế phòng thí nghiệm vi sinh...
chat thai nguy hai

Xử lý chất thải trong phòng thí nghiệm hóa

Trong quá trình phân tích, phòng thí nghiệm phát sinh nhiều loại chất thải nguy hại. Xử lý chất thải trong phòng thí nghiệm...

Kiểm tra vi sinh không khí

Kiểm tra vi sinh không khí là yêu cầu bắt buộc cho các phòng thí nghiệm vi sinh thực hiện ISO 17025. Mục đích...

An toàn trong phòng thí nghiệm

  Các yêu cầu cần tuân thủ chung Nhằm đảm bảo an toàn trong phòng thí nghiệm, các yêu cầu sau phải tuân thủ Trang bị...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777