Thử nghiệm urea

Thử nghiệm urea dùng phân biệt các dạng Proteus urea dương tính với vi khuẩn Enterobactiriaceae. Các giống khác có thể có phản ứng...

Sai lệch trong pha chế môi trường vi sinh

Sai lệch trong pha chế môi trường vi sinh dạng đông khô làm cho việc nuôi cấy vi sinh không được đảm bảo. Vì...

Bảo mật thông tin trong ISO/IEC 17025

.Bảo mật thông tin là bảo vệ lợi ích tốt nhất cho khách hàng và cho phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn.  Đó cũng là...

Quy trình nhân giống và bảo quản chủng vi sinh vật chuẩn

Quy trình nhân giống và bảo quản chủng vi sinh vật chuẩn là yêu cầu bắt buộc cho phòng thử nghiệm thực hiện iso...

Yêu cầu 4.1 Tính khách quan- ISO/IEC 17025

Trong chuỗi bài giảng ISO/IEC 17025:2017, Trí Phúc lần lượt trình bài các yêu cầu và hướng dẫn cách thực hiện. Mời các bạn...

Thử nghiệm catalase

Thử nghiệm catalase nhằm xác định sự có mặt của men catalase. Phản ứng thường được dùng để phân biệt vi sinh vật hiếu...

Thử nghiệm Indol

  Thử nghiệm Indol xác định khả năng sinh indol từ tryptophan. Thường được dùng để  phân biệt E. coli (thường+) với Klebsiella (-) Enterobacter...
đo chung

Các loại sai số trong trong thí nghiệm

Thường có các loại sai số trong phòng thí nghiệm là sai số hệ thống, sai số ngẫu nhiên, sai số tích lũy. Sai số...

ISO 21528-1 : 2017 pdf |Detection Enterobacteriaceae by MPN

ISO 21528-1 : 2017 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi -Phương pháp phát hiện và định lượng enterobacteriaceae. Phần 1: phát...
chi phi xay dung iso 17025

Chi phí xây dựng ISO 17025

  Chi phí xây dựng ISO 17025 là điều doanh nghiệp còn phân vân trước khi thực hiện. Tùy theo lĩnh vực và số chỉ...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777