Mô hình chiến thuật các chiều văn hóa của HOFSTEDE

Tổng quan Các chiều văn hóa của Hofstede có thể được sử dụng nhằm phát triển một chiến lược hiệu quả để hợp tác với...
các loại rủi ro

Các loại rủi ro trong doanh nghiệp

  Mọi doanh nghiệp hoạt động đều hướng tới mục tiêu tạo ra lợi thế cạnh tranh và đem lại giá trị tăng cho khách...

Tầm nhìn định hướng của doanh nghiệp

Trong một buổi tọa đàm về tầm nhìn và các giá trị nền tảng của doanh nghiệp giữa các doanh nhân trẻ, một giám...

Tiêu chí đánh giá trưởng phòng kinh doanh

Trưởng phòng kinh doanh là người chịu trách nhiệm điều phối đội ngũ kinh doanh, xây dựng các kế hoạch kinh hoạch và điều...

Giải quyết xung đột trong doanh nghiệp

Một thống kê của các nhà nghiên cứu Mỹ cho thấy, một nhà quản lý trung bình dùng 21% thời gian trong tuần để...

Đổi mới là gì

  Đổi mới là việc sử dụng tri thức mới để tạo ra một dịch vụ hoặc sản phẩm mới mà khách hàng mong muốn....
mo ta cong viec nhan vien truyen thong

Mô tả công việc nhân viên truyền thông -PR

  Mô tả công việc nhân viên truyền thông Pr là viết tắt của Public Relations (Quan hệ công chúng) là 1 phần của Marketing. Công việc...

Mô hình thu mua của Kraljic

Tổng quan về mô hình thu mua của Kraljic Mô hình thu mua của Kraljic được sử dụng để xác định một chiến lược mua...

Michael Beer và Nitin Nohria – Lý thuyết E và O

Tổng quan về lý thuyết E và O   Michael Beer và Nitin Nohria đã sử dụng hai cách tiếp cận khác nhau với sự thay...

Lý thuyết trò chơi-cây quyết định

Hầu hết các tính huống chiến lược trong lý thuyết trò chơi có nhiều lượt ra quyết định hơn, mỗi lượt lại có một...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777