Mô hình thu mua của Kraljic

Tổng quan về mô hình thu mua của Kraljic Mô hình thu mua của Kraljic được sử dụng để xác định một chiến lược mua...

Kiểm soát là Vitamin của quản lý trao quyền

Vừa trao quyền vừa kiểm soát Trong ý nghĩa nhất định, trao quyền đồng nghĩa với bỏ kiểm soát, sự biến đổi này tuy rất...

Những gì bạn chưa biết về cách thu thập thông tin khách hàng của...

Thu thập thông tin khách hàng là công việc khó khan, nhưng việc kinh doanh của bạn thay đổi nhanh đến mức bạn có...

Quản lý rủi ro doanh nghiệp

Mọi doanh nghiệp hoạt động đều hướng tới mục tiêu tạo ra lợi thế cạnh tranh và đem lại giá trị tăng thêm cho...

Lý thuyết các điểm hạn chế (TOC)

Giới thiệu lý thuyết các điểm hạn chế Bản chất của lý thuyết các điểm hạn chế (Theory of Constrainst – TOC) là ở chỗ...

Bí quyết tăng doanh thu của Peter Drucker

Nếu đối thủ đang có lợi thế trong kinh doanh, không có nghĩa họ cung cấp sản phảm hay dịch vụ tốt hơn. Nhiều...
mô tả công việc

Mô tả công việc trưởng kênh đại lý

Để xây dựng, phát triển kênh phân phối hiệu quả,  doanh nghiệp cần lựa chọn chiến lược phát triển dựa vào trọng tâm của...

Lãng phí và công suất dư thừa

Sự lãng phí Các doanh nhân ưa thích sự lãng phí, việc này đưa đến ý tưởng rằng họ có thể gia tăng lợi nhuận...

Mô hình liên kết chiến lược của HENDERSON VÀ VENKATRAMAN

Tổng quan   Mô hình liên kết chiến lược của Henderson và Venkatraman sơ đồ hóa các mối quan hệ chiến lược của công ty với...

Phân tích MABA

  Giới thiệu Phân tích MABA Một phân tích MABA so sánh độ hấp dẫn thị trường (Market Attractiveness-MA) tương đối của một hoạt động kinh...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777