Phân tích dữ liệu sản xuất

Phân tích dữ liệu sản xuất giúp công ty hiểu rõ hơn về mọi khía cạnh hoạt động tại xưởng. Từ đó đưa ra...

Đào tạo 5S

Đào tạo 5S. 5S là một trong những công cụ cải tiến năng suất chất lượng. 5S được xây dựng trong bất kỳ tổ...

Tư vấn Kaizen

  Chương trình tư vấn Kaizen được thực hiện bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiêm nhằm cải tiến năng suất chất lượng của doanh...

Kaizen nghĩa là gì

Kaizen hay 'cải tiến liên tục. Kaizen nghĩa là liên tục đưa ra những thay đổi gia tăng nhỏ trong một doanh nghiệp. Nhằm...

Các phương pháp quản lý trực quan (visual control)

Quản lý trực quan là những gì nhận biết một cách nhanh chóng thông qua các giác quan của con người. Nó là một hệ...

Tiêu chuẩn hóa công việc là gì

Tiêu chuẩn hóa công việc hay công việc được chuẩn hóa (Standardized work) là một phương pháp luận được xây dựng dựa trên sự...

Cải tiến sản xuất

Cải tiến sản xuất có thể giúp cắt giảm chi phí, tăng sản lượng và chất lượng của sản phẩm. Từ đó giúp tăng...

Thực hành 5S

Thực hành 5S là một trong những công cụ cải tiến năng suất chất lượng. 5S được xây dựng trong bất kỳ tổ chức...

Cải tiến năng suất chất lượng- Miễn phí

  Chương trình cải tiến năng suất chất lượng miễn phí.được Trí Phúc kết hợp Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp...

Cải tiến sản xuất

Cải tiến sản xuất là cải tiến công đoạn đang có nhiều lãng phí hoặc cần nâng cao năng suất. Chỉ cần tập trung...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777